Guds Hus

GudsHusGuds Hus är ett samarbete mellan Muslimernas förening i Nacka, Stock- holms Katolska stift och Svenska kyr- kan, Nacka församling.

Deras vision:
•Samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus.
•Tillvarata samfundens möjligheter att skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra
•Genom dialog visa på samarbetets fredsskapande möjligheter.

Vill du veta mer? Klicka här

Comments are closed.