SeniorNet

Jag heter Gunilla Wahlberg Åberg och är styrelseordförande för SeniorNet i Nacka. Vårt uppdrag är att hjälpa äldre att bli bra på datorer genom att anordna kurser och bjuda in föreläsare. Vi har också IT-hjälp vissa dagar på alla bibliotek i Nacka. Där kan man också hämta program för vår verksamhet. Vi ger ut höst- och vårprogram. 

För att få ta del av vår verksamhet måste du bli medlem. Medlemsavgiften är 250kr för 12 månader. 

SeniorNet Nacka är en del av SeniorNet Sweden som har cirka 9 000 medlemmar. Vår förening har drygt 400 medlemmar.

Vår hemsida: https//www.seniornetnacka.se

Tyvärr har vår verksamhet tvingats lägga ner efter Coronavirusets inträde. 

Vi håller nu som bäst på att planera höstprogrammet både vad gäller kurser, föreläsningar och IT-hjälp på biblioteken. Vår avsikt är att starta den 22/9.

Comments are closed.