Nätverket för Fisksätras Framtid

Nätverket för Fisksätras Framtid bildades 2004 med syfte att jobba för en positiv utveckling i Fisksätra med utgångspunkt från fisksätrabornas perspektiv och behov.

Nätverket är en lokal informations – och påverkansgrupp som agerar i för fisksätraborna angelägna frågor, det kan gälla frågor kring bebyggelse och trafik, grönområden och idrottsanläggningar, skolor, biblioteket, mm mm.

Nätverket ser det som viktigt att påverka utvecklingen i Fisksätra genom dialog med kommunens politiker och tjänstemän, med Stena Fastigheter samt övriga aktörer i Fisksätra.

Nätverket skriver remissvar på planärenden. Inför riksdagsval arrangerar Nätverket i samverkan med bl a Folkets Hus och Hyresgästföreningen lokala utfrågningar med företrädare för de politiska partierna i Nacka. Att öka valdeltagandet i Fisksätra är en viktig förutsättning för att göra fisksätrabornas röster hörda.

Nätverket är politiskt och religiöst obundet, och är en öppen organisation dit alla är välkomna.

Se vår Facebooksida “Nätverket för Fisksätras framtid” för info om kommande möten, remissvar, aktuella diskussioner etc.

Eftersom vi inte är en förening utan ett Nätverk så har vi ingen styrelse och därmed inte heller någon styrelseordförande. Kontaktpersoner är:

Lars-Erik Wretblad larserikw@me.com, mobil 070 204 80 17 Fritz Larsson fritz.larsson@gmail.com, 070-996 31 24

Comments are closed.