Rosa Stationen

Refugees welcome öppnar mötesplats i Diselverkstaden.

Under hösten drev de med hjälp av ett stort engagemang från många nackabor ett transitboende på Nobelberget. Nu tar Refugees Welcome Stockholm nästa steg i sitt engagemang för flyktingar och öppnar Rosa Stationen – en mötesplats i Dieselverkstaden för integration med nya och etablerade svenskar.

Varje onsdag mellan kl. 17 – 21 kommer det att finnas språkhjälp i form av språkcafé, juridisk rådgivning, samhällsinformation och aktivitetsförmedling. Barn är välkomna att leka och umgås med varandra i den bemannade lekhörnan.

Den som känner för att bidra till någon av verksamheterna, eller kanske bara ta en kopp kaffe med en ny vän på språkcaféet, är välkommen!

Rosa Stationen är särskild intresserade av att nå fram till asylsökande, nyanlända, SFI elever m.flera.

Läs mer på RWS’s hemsida här eller kontakta Volontär i Nacka
Varmt välkomna till en möteplats som är öppen för alla!

TEXT: Pia.W

Villa Kaprifol

Montessoriförskolan ”Villa kaprifol” ska flytta ut ur huset med samma namn.

Villa Caprifol är en montessoriförskola som tar emot barn mellan 1 och 6 år. Den väl inarbetade verksamheten bedrivs som föräldrakooperativ och har fram till nu legat i den stora villan nedanför Fisksätra station men efter sommaren blir det nya lokaler.

Villa Kaprifol Fisksätra

Villa Kaprifol

Huset Villa Kaprifol är från 1930-talet är den enda bevarade byggnaden i området.

Innan höghus och radhus börjades bygga på 70-talet var Fisksätra ett större familjejordbruk mellan Lännerstaviken och Erstaviksreservatet i Nacka som kallades för Fisksätra Gård.

Det var ett arrendehemman och lydde under Erstavisks fideikommiss och omnämns första gången 1562 i en frälse- och rusttjänstelängd. Under senare delen av 1880-talet byggdes några större sommarvillor i området bl.a. på Fisksätra holme.

1946 köpte Nacka Stad Fisksätra av Erstaviks fideikommiss, för att i framtiden bebygga området och då revs den äldre bebyggelsen förutom just huset Villa Kaprifol.

Vad som nu ska hända med byggnaden kan kommunen inte säga.

 

TEXT PMP

Stena och HGF bjuder in till miljökalas!

Ingen som bor i höghusen i Fisksätra har väl missat det så kallade ”sopkaoset” och många kanske undrar vad det var som hände.

Lånad bild.

Lånad bild.

Fisksätra.se har pratat med Elin på Stena.

Elin började jobba på Stena i januari och säger att som hon förstår det så tog man ett beslut att stänga ner sopnedkasten på samtliga trapphus eftersom att det slängdes alltför mycket felaktigt i dem.

Vad var det som slängdes?
Ibland slängdes saker utan att vara i påsar, ex blöjor, matrester mm. Och ibland allt för skrymmande saker som inte hör hemma bland hushållsopor.

Dessa skrymmande saker gjorde så att det blev stopp i sopsugsanläggningen och man fick vara flera personer vid varje tömning för att rensa stoppen.

Det är en dålig arbetsmiljö för personen som hämtar dessa sopor att ta hand om blöjor utan att de ligger i påsar och vi var nära att entreprenören la ett hämtstopp och att de inte skulle fortsätta hämta i det skicket som var”.

Vad var tanken med att stänga sopnedkasten?
”Genom att stänga ner sopnedkasten så minskar man ”möjligheten” att slänga felaktiga saker då det är mer synligt i entréer.

Man blev också av med att soporna pressades ihop och packades (det orsakade också stopp) när de inte har ett lika långt fall i rören”.

Känner ni att åtgärden hjälpt?
”Tyvärr så hanteras sopor fortfarande inte helt bra av många hyresgäster, man lägger sopor bredvid sopnedkastet, i trapphusen, utomhus vid eller i papperskorgar eller slänger ut sopor från balkongen.

Många hanterar det också bra och är duktiga på att sortera men går inte alltid hela vägen till återvinningsrummen utan slänger sorterade kassar i sopnedkasten så att det ändå blandas med hushållsavfallet.

Det många inte kanske är medvetna om är att det är mer vanligt att behöva gå utanför sitt trapphus till miljöstugor/rum och slänga alla sopor så just nu är hyresgästerna fortfarande väldigt privilegierade att ha det så nära med sopnedkast i entrén och flera återvinningsrum nära”.

Den 21 maj bjuder nu Stena och Hyresgästföreningen in till ett miljökalas som har fokus på just sopsortering för att kunna dela ut information om återvinning för att få en bättre miljö för alla. Och även då dagen fokus är sopsortering innehåller dagen även underhållande delar för barn som hoppborg, tävlingar, popcorn, sockervadd mm

Elin säger
”Vi vill att våra hyresgäster ska vara medvetna om att det kostar att sortera fel. Vi har anställda som bara går runt i återvinningsrummen och sorterar om det som ligger fel. Taxan i kommunen för lösa grovsopor i återvinningsrummen har dubblerats och är en enorm kostnad. 
 Vi tar också in mankraft för att städa upp på gårdar och garage/parkeringsplatser eftersom det skräpas ner så mycket.

Vi hoppas på att få fler att förstå fördelar med att sortera, att det blir minskade kostnader som kan läggas på andra saker i området – nya lekplatser/utrustning, fler blommor, roliga aktiviteter etc och att vi människors hälsa även blir mindre påverkade om vi sorterar rätt”.

Under 2014 behandlades 4 547 160 ton hushållsavfall i Sverige vilket motsvarar 466 kilo per person. Detta är en ökning jämfört med 2013, då mängden landade på 461 kg per person enligt sopor.nu

Enligt sopor.nu blir allt förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Under Stena och Hyresgästföreingens miljökalas är temat miljö med fokus på hur du sortera ut sitt skräp rätt och anledningen till att man ska jobba med återvinning är att avfall som inte tas omhand på ett riktigt sätt kan skada både människor och miljön. Så boka in 21/5! Miljön är viktig och ingen vill väl missa ett kalas

”Vi hoppas på en rolig dag tillsammans med våra hyresgäster den 21/5 som kanske kan bli en dag då fler lär sig mer om återvinning och i sin tur sprider sin kunskap vidare”, säger Elin.

TEXT PMP

Inbjudan_Miljöfest2016 Fisksätra

 

Här i Nacka så utvecklar vi – Gästblogg Tomas Haraldsson

”Varje tid, varje samhällsepok, har sina stora skeenden och samtalsämnen men sällan har väl något tagit sig in i varje vrå av tillvaron som det vi nu står inför, eller snarare mitt i. Jag har svårt att använda ord som ”kris”, ”problem” eller med liknande klang – det känns futtigt när dem det egentligen krisar för är dem i den sjunkande ekan på Medelhavet. Men onekligen är vi ställda inför något rätt omvälvande och ska vi fixa det så krävs mycket av oss.

Jag har jobbat på Nacka kommun med arbetsmarknadsutveckling, nyanlända/utlandsfödda och samverkan i tre år snart och det känns lärorikt, stimulerande och riktigt bra (och då var det redan väldigt lovande där på försommaren 2013!). Till en början uttalade jag orden ”jag jobbar på kommunen” med viss försiktighet och jante-känsla, inpräntad med fördomarna kring en kommuns eventuellt bristande effektivitet. Men det är som bortblåst, ”här i Nacka så utvecklar vi…” är nu ord som jag uttalar med trygghet, inspiration och faktiskt stolthet. Landets kommunflora är som en stor bilparkering – allt från rätt trötta gamla Saabar till snitsiga BMW´s (mer yta än hjärta) och det känns  i den liknelsen riktigt fint att få vara med och ratta en pigg, utforskande och rätt fräsig Audi 🙂 Med plats för många.

Med många nya Nackabor så kommer många möjligheter men också delikata uppgifter att lösa. Tillsammans. Nya arbetstillfällen, en meningsfull sommar och fritid för våra unga, tillvaratagande av civilsamhällets och vanligt folks engagemang, motverkande av fördomar och misstänksamhet är saker vi måste lösa tillsammans. Där vill jag och mina kollegor (vi är många som är involverade och täcker olika aspekter av detta enorma område) främja och underlätta goda lösningar, hitta synergier, länka ihop tillgång med behov, lokala arbetsgivare med nyanlända talanger och helt enkelt samarbeta.

Text: Tomas Haraldsson

Bild: Privat

Bild: Privat

Det råder eldningsförbud!

Fredag och väderleksprognosen säger sol så många planerar säkert för att grilla men tänk på att det råder eldningsförbud!

Fisksätra i SaltsjöbadenSödertörsns brandförsvarsförbund skrivet ”Med anledning av att det är mycket torrt i skog och mark råder eldningsförbud i Stockholms- och Uppsala län.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Eldningsförbud innebär att eldning utomhus är förbjuden. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Öppen eld får endast tändas på egen tomt i särskild grillanordning eller på allmänna, särskilt iordningsställda grillplatser, där risken för brandspridning är liten och brandsläckningsutrustning finns.

Beakta dock att all eldning/grillning sker på egen risk.

Detta beslut gäller tillsvidare.

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:
•Södertörn, tfn 08-721 23 26
•Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39″

Trevlig Helg!

Brandmannen Danile ”Om olyckan är framme”

Nu är brandmannen Danile äntligen tillbaka med fler tips!
För er som missade hans första inlägg klicka här.

Om olyckan är framme
Min förhoppning är att ni aldrig ska behöva råka ut för en brand men skulle det ske är det bra att ha en idé om vad och hur ni ska göra, så lyft den frågan någon gång kring middagsbordet. Nedan finns det två bra filmer som förklarar på ett bra hur man bör agera både om man bor i lägenhet eller hus. Det finns både på svenska och engelska med eller utan undertexter.

Det brinner i ditt hus – hur gör du?

[Bädda in filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=V8dNZPEVGrA ]

Det brinner i din lägenhet – hur gör du?

[Bädda in filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=1k8OCxqsceM ]

Viktigt att komma ihåg är att:

  • Rädda dig själv och dom som befinner sig i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112, bättre en gång för mycket än för litet.
  • Släck branden om du kan det utan risk för dig själv.

I vilken ordning man gör det är inte viktigast, låt situationen avgöra vad som är mest lämpligt. Kan du eller någon annan möta upp oss om vi blir larmade till platsen är det mycket värdefullt och uppskattat.

Efter en brand
Har du fått i dig rök och känner obehag är det viktigt att du uppsöker vård omedelbart. Det är även viktigt att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och göra en skadeanmälan så du kan få vidare hjälp. Räddningstjänsten kan vara till begränsad hjälp efter en brand för att utföra vissa arbeten genom att t.ex. göra miljön torr och rökfri, rädda och skydda eventuella värdesaker samt utföra tillfälliga täckningar av fönster eller dylikt för att skydda mot vidare skador. Detta kallas restvärdesräddning men för att vi ska utföra detta arbete hänger det även på att du är försäkrad.
Så återigen, se till att ha en hemförsäkring.

Testa dina kunskaper på vår webbaserade brandsäkerhetsutbildning:
http://www.sbff.se/hem–fritid/brandsakerhet-i-hemmet/webbutbildning-brandsakerhet/

Vill du veta mer om att förebygga bränder och andra olyckor i hemmet?Läs mer på vår hemsida, http://www.sbff.se eller http://www.dinsakerhet.se

TEXT Daniel

 

Gästbloggare Konsumentrådgivningen – Garanti

I förra inlägget från konsumentrådgivningen kunde ni läsa om ångerrätt vid telefonförsälning, idag handlar frågan om garanti. Har du en fråga, tveka inte, hör av dig!

Fråga

Jag köpte ett par hörlurar i butik för 8 månader sedan. Jag har kvar kvittot och på kvittot står att jag har 2 års garanti. Nu försvinner ljudet i ena luren ibland vilket jag tror beror på att det är glapp i kontakten. Jag tror att det är det som är felet eftersom ljudet försvinner och kommer tillbaka när jag snurrar på kontakten när den sitter i min mobiltelefon. När jag gick till butiken och skulle reklamera hörlurarna sa säljaren jag pratade med att det inte alls är därför och att det i stället är för att sladden är skadad som ljudet försvunnit. Säljaren hittade ett litet märke på sladden och sa att jag orsakat märket och därför täcks det inte av garantin. På kvittot står att garantin inte täcker fel ”som orsakats av yttre åverkan eller på grund av kabelbrott”. Märket på sladden kanske jag orsakat men jag har inte använt dem på något annat sätt än att lyssna på musik. Jag tror dessutom inte att det är därför ljudet försvinner eftersom märket är jättelitet och ljudet ju försvinner när jag snurrar på kontakten.

Får jag inte klaga hos företaget då?

Svar

Något som är viktigt att veta är att garanti är frivilligt för företagen och alltså inte något som företagen måste ge. I det här fallet finns en garanti men vi kan ändå för tydlighetens skull gå igenom både fallet att det finns en garanti och fallet att det inte finns en garanti.

Garanti finns

Om det finns en garanti ska säljaren svara för varan under den tidsperiod som garantin gäller och varan anses felaktig om varan under garantitiden försämras på det sätt som garantin omfattar. Garantin gäller inte om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på något som köparen gjort. Det är alltså säljaren som måste bevisa att du som köpare orsakat felet för att garantin inte ska gälla. Kan säljaren inte bevisa detta anses varan felaktig och garantin gäller och du har rätt att klaga.

Ett glapp i hörlurarna är mest troligt ett fel som omfattas av en garanti för hörlurar och det blir därför säljaren som måste bevisa att du orsakat ljudbortfallet för att garantin inte ska täcka felet. Säljaren måste alltså i det här fallet bevisa att ljudet försvinner på grund av något du gjort eller på grund av ett kabelbrott och inte på grund av att det är glapp i kontakten.

Ingen garanti finns

Om det inte finns någon garanti kan du ändå klaga på en felaktig vara. Detsamma gäller om säljaren lyckas bevisa att det är ett fel som inte täcks av garantin men inte att det är du som orsakat felet genom att använda hörlurarna på ett sätt som hörlurar normalt inte håller för. I det här fallet blir det så om säljaren lyckas bevisa att ljudet försvunnit på grund av ett kabelbrott som inte du orsakat genom att använda hörlurarna på ett ovanligt sätt (garantin täcker ju inte kabelbrott enligt kvittot).

Som konsument har du rätt att klaga i 3 år efter köpet. Fel som visar sig inom 6 månader från köpet ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren visar att felet inte fanns vid köpet. Fel som visar sig från 6 månader och upp till 3 år efter köpet måste du som köpare bevisa att de fanns vid köpet för att ha rätt att klaga på. Om det inte funnits någon garanti i detta fall hade det alltså varit du som måste bevisa att du inte orsakat felet för att ha rätt att klaga eftersom felet uppstått efter 8 månader.

För att bevisa att du inte orsakat felet kan du till exempel be om ett intyg från en oberoende expert som säger att märket på sladden inte kan ge upphov till att ljudet försvinner i ena luren. En sådan expert kan vara någon som jobbar på en butik som bland annat reparerar hörlurar, till exempel en annan butik som säljer ljudutrustning. Om det kostar pengar att få ett sådant intyg kan du begära ersättning för dessa kostnader i form av skadestånd från säljaren. Tänk då på att du har en skyldighet att begränsa din skada och inte välja en onödigt dyr expert om du kan få samma hjälp hos en expert som inte tar lika höga kostnad.

TEXT Konsumetrådgivningen Nacka Kommun

Tankar dagarna efter – Robin berättar.

Jag ser vad alla skriver på sociala medier men kan verkligen inte förstå att jag faktiskt räddade liv. För mig, just då, kändes det som det mest självklara i hela världen: jag måste ner och försöka få upp mannen och hans hund. Det som förvånar mig är att jag reagerade så snabbt och att jag inte ens tvekade en sekund på att jag måste ner till vattnet. Efter att gästen frågat efter livräddningsutrustning släppte jag allt jag hade och sprang ner mot stranden.

Det var en helt vanlig söndag till en början. Jag och min flickvän vaknade upp i lägenheten och begav oss mot Saltsjö Pir. Hon fick jobbet innan och efter att jag rykt in en gång fick jag fler pass, så nu jobbar vi båda där. Den här söndagen skulle vara mitt fjärde arbetspass. Jag, Moa (min flickvän) och Maria gjorde i ordning inför brunchen. Jag såg fram emot det extra mycket då mina föräldrar skulle äta där för första gången. När vi öppnade portarna fanns det en rätt lång kö där av hungriga människor väntade på att få äta en väldigt god söndagsbrunch. Mina föräldrar skulle inte komma fören 14:00.

Till en början var det lite stressigt då alla människor kommer in samtidigt. Men det var ändå rätt lite folk för att vara brunch. Det kan ha att göra med att det var sportlov. Den sista beställningen jag tog var ett bord på fyra personer där en man frågade speciellt efter en stor Cola Zero med mycket is och citron. Vi hade inga stora men jag gjorde i ordning ett extra glas med is och citron så att han skulle kunna ta hur mycket han ville. När jag står i baren kommer det fram en man från samma sällskap och frågor om vi har någon livräddningsutrustning då en man ligger i vattnet. En annan kanske hade trott att han menade sjukvårdsväska men jag tänkte direkt på en livboj. Jag avbröt Maria som höll på med annat och frågade ganska stressat om vi hade det. Hon undrade varför jag ville veta det, och då sa jag att en man ligger i vattnet. Då bad hon några av gästerna som stod vid fönstret att ringa 112.

Vi sprang ut i korridoren för att leta om det fanns någon annan stans. Maria vek av vid museet och skulle kolla där medan jag sprang ner mot vattnet. Det ända jag tänkte på var att någon måste dit snabbt. Efter mig hade jag mannen som frågade om en extra stor Cola Zero. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte när jag sprang ner mot vattnet, men det var en rätt lång bit så jag hann nog tänka ett och annat. Vid vattnet låg det en eka, och mannen som var några meter bakom mig, föreslog om vi inte kunde sätta ut den. Jag försökte rubba den men den var fastkedjad i ett träd. Då såg jag ett orange rep som var fastbunden i kedjan. Jag knöt loss den, tog tag i en pinne och gick ut mot mannen som skrek på hjälp och att han inte orkade mer. Pinnen slog jag med i isen för att se att den var tillräckligt tjock. Tricket hade min flickväns pappa berättat om när vi gick ute på isen i Sigtuna i vintras.

Jag visste självklart att isen inte alls var tjock, det kunde vem som helst se. Det var bara en liten bit av hela sjön som var is och det var just här. Ändå hasade jag mig ut på isen. Isen hade inte hållit för oss båda så långt ut tror jag. Jag slängde repet mot mannen i vattnet som lyckades få ett grepp andra gången jag kastade. Gästen kom då ut och försökte hjälpa mig dra upp mannen. Vi försökte dra upp honom men ingen av oss fick fäste på isen och repet var väldigt kort och smalt. Sedan vet jag inte hur jag hamnade i vattnet men något jag lärt mig av att titta på överlevnadsserier på TV är att inte drabbas av panik utan försöka ta det lugnt. I det där lugnet lyckas jag ändå nästan direkt ta mig upp på isen, trots att isen gick sönder under mina händer. Jag la mig ner en gång till för att försöka få tag på mannen med repet, men föll i en andra gång.

Såhär i efterhand har jag tänkt på ifall jag borde försökt få upp mannen på isen istället för att själv tagit mig upp. Jag tror dock att isen var för tunn och att jag aldrig skulle kunnat få upp en man som väger lika mycket som jag på svag is på ett ställe där jag inte bottnade. Så länge han kunde hålla sig över vattenytan behövde jag inte hoppa i, tänkte jag. När jag kom upp andra gången såg jag att flera personer kom springande med en livboj. En annan sak jag lärt mig är att man ska ta av sig kläderna om man lyckas komma i så jag började ta av mig skjortan. Men sedan kom Maria med livboj och jag gick ut mot mannen. Jag la mig ner på isen och kastade livbojen till mannen, som inte riktigt orkade ta den runt sig men han kunde få grepp. Med hjälp ut av flera lyckades vi dra upp mannen.

Efter det slog det mig: hunden! Jag sa till en man bredvid mig att jag måste i och hämta hunden. Kommer inte ihåg vad mannen svarade. Mitt svar var: jag är ju redan blöt. Efter någon sekund la jag livbojen runt mig och hoppade i. Hunden hade lagt sig på rygg och var väldigt nära att drunkna tror jag, då den inte såg ut att ha någon kraft alls. Hunden flöt kanske 5-10 meter ut i vattnet. Efter att jag fått tag i hunden försökte jag att hålla huvudet över ytan medan flera hjälpte mig upp med livbojen. När jag kommit upp med hunden tog kökschefen Calle över. Jag tog av mig tröjan och fick låna en tröja av mannen som beställde Cola Zero. Då hade en ambulans anlänt och flera personer hjälpte dem att bära upp mannen till bilen. När jag kom upp till ambulansen ansåg dem att det var för mycket människor där så jag gick upp mot restaurangen, utan ord.

När jag kom in i restaurangen möttes jag av applåder. Alla hade stått på terrassen och sett allting. Jag fick en så konstig känsla. Folk kom fram och kallade mig hjälte. Vad ska man svara på det? Tack? Jag hade ingen aning. En sak vet jag nu i alla fall såhär dagarna efter: jag var med och räddade två liv.

TEXT Robin.

robin-livraddaren

Lånad bild av NVP. Foto Privat