Viktor Rydberg skolan i Fisksätra – Öppnar i höst

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor grundades 1994 av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg, de driver idag tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet. I höst etableras verksamhetsstart i Fisksätra. Fullt utbyggd kommer skolan ha plats för ca 540 elever.

I början av 1990-talet, när friskolereformen nyligen hade införts, bestämde sig Louise Westerberg och Louise Ankarcrona för att starta en skola som tar vara på lusten att lära, vilket de tyckte var en avsaknad under den perioden.

Den första skolan startades i Djursholm 1994, de ville få eleverna att utvecklas och trivas i en konstnärligt skapande och kreativ atmosfär i samband med det akademiska.

26 år senare har verksamheten vuxit och består nu av sju skolor med ca 3500 elever, med ledorden ”Vetenskap och konst går hand i hand” och ”Hjärnan vill ha roligt”.

Viktor Rydberg skola Fisksätra har fått godkännande att etableras med verksamhetsstart i augusti 2021. Skolan kommer ha ca 540 elever med två parallella klasser i varje årskurs. Till hösten startar två förskoleklasser, två årskurs 1, två årskurs 4 och två årskurs 7.

Viktor Rydbergs skolor är fristående skolor som är öppna för alla som har rätt att gå i grundskolan, oavsett om skolan ligger i den kommun där eleven är bosatt eller i en annan närkommun.

Eleverna antas utifrån kötid och hälften antas enligt närhetsprincipen. 

Skolan i Fisksätra kommer att ledas av Mats Strandler, som tidigare varit rektor för Eklidens skola i Nacka. 

Elever som vill gå på VRS Fisksätra anmäler sig till kön, för skolstart till hösten eller senare år, köplatsen baseras på registreringsdatum och tidpunkt. Skolan följer Nacka kommuns tidplan för skolval och meddelar besked om plats i enlighet med den.

I höst startar skolan med knappt 15 medarbetare i helt nyrenoverade lokaler med salar för alla ämnen förutom idrott, som kommer att genomföras i Fisksätra sporthall. Så snart byggnationen tillåter kommer skolan att ha öppet en dag för intresserade besökare,men redan nu kan ni ta del av några bilder på skolan här.

Alla medarbetare är redan rekryterade och den 2 augusti tas de första eleverna emot när fritidsverksamheten slår upp portarna.

För mer info: https://vrskolor.se

Bookmark the permalink.

Comments are closed.