14858608_1258850570802008_459834474_oVill du veta mer om Sverige?

Vill du veta mer om historia?

Vill du veta mer om att leva och bo här?

Vill du veta mer om hur och varför vi tänker som vi gör?

Vill du veta mer om hur vi gör och varför vi gör så?

Vill du vara med i en grupp där vi talar svenska med varandra och får nya kunskaper samtidigt som vi lär av varandra?

Fem onsdagar i mars, april och maj har du möjlighet att delta i samtal om historia.

//JH

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.