Kakofoni i Fisksätra

Koreografen Paloma Madrid, tidigare Fisksätra bo som tillsammans med musikern och dansaren Martina Jordan, dokumentärfilmaren Nayeem Mahbub, konstnären Cristina Schippa, improvisationsmusikern Per Hellgren och poeten Danira Benitez genomför projektet med namnet Kakofoni har länge jobbat med rörelse i olika former i nära samarbete med olika grupper. Hon bemöter människor utifrån deras perspektiv och med stort gehör finner hon ett uttryck som är unikt.   Kakofoni

Om detta projekt säger hon i tidningen NVP:

– Vi är en grupp professionella konstnärer inom olika konstarter som kommer att omvandla människors erfarenheter och berättelser om makt och vanmakt till dans, scenografier, poesi, musik och teater. Man kan uppleva makt och vanmakt på ett personligt plan, socialt eller samhälleligt. Vi vill gå på djupet med frågan.

http://www.nvp.se/Kultur–Noje/folklig-kultur-tar-form-i-fisksatra/

Kakofoni ingår i statens kulturråds satsning Kreativa platser.

Den här lördagen kommer gruppen att möta innevånare i Fisksätra på museet med frågeställningen vad makt och vanmakt innebär för olika människor.

//JH

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.