Kreativa platser

Den 17:e Februari är det kickoff för kreativa platser på Fisksätra folkets hus och den 11:e Februari är det kickoff på Fisksätra museum.
Båda nämnda fick nämligen stöd från Statens Kulturråd för sina projekt.

Totalt är det ett trettiotal projekt som har beviljats i Sverige. Detta skall leda till samverkan mellan olika lokala aktörer. Projekten är formade efter de boendes behov. De ska drivas av människor som bor i området.

Fiskis

Kort sammanfattning:

Kakofoni – i konstens alla trådar (Fisksätra museum)

”I projektet ska innehållet i Fisksätrabornas vardag, upplevelser av makt och vanmakt, gestaltas. Professionella och amatörer ska tillsammans iscensätta konstnärligt, socialt och demokratiskt meningsfulla möten. Under året kommer projektet att undersöka hur de kan samarbeta med projektet Med början i Fisksätra.”

Med början i Fisksätra (Fisksätra Folkets Hus)

”Projektet mobiliserar ideella, konstnärliga och kreativa aktörer för att skapa en starkare gemenskap och bygga broar mellan personer. Syftet är att förena och ena Fisksätra till att bli en kreativ plats för lokalt kulturutövande och kulturupplevande. Under året kommer projektet att undersöka hur de kan samarbeta med projektet Kakofoni – i konstens alla trådar.”

/JH

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.