Byggplaner Fisksätra

fisksatraFoto: Lina Lindfors

För fyra år sen avslutades en av de första och största dialoger om Nacka har genomfört med sina medborgare. Det utmynnade i det så kallade program som såväl översiktligt som ingående detaljerade de utbyggnadsplaner för Fisksätra som tänker genomföras under det närmaste decenniet. Några av dessa arbeten är klara, andra har kommit igång, vissa är fortfarande i samrådsstadiet, medan en del inte ens har projekterats. Detta blogginlägg tänker gå igenom statusen för en del av dessa projekt.

Lännbohöjden

Den kanske mest högprofilerade delen är de nya bostäderna som ska byggas i hela Fisksätra. Det kan nog inte ha undgått många att det har rests nya bostäder uppe på Lännbohöjden. Det var för över tio år sedan (!) som den första startpromemorian skrevs om det som numera blir det första tillskottet av bostäder sedan Fågelhöjden blev klart under 70-talet. Nu snart är det dags för de allra första ägarna av dessa bostadsrätter att flytta in!

Från död parkering till levande hem

Ett annat, större och mer omfattande förslag är planerna att resa nya bostäder på de parkeringsplatserna i Fisksätras norra del, en förtätning som har stött på kritik och lär stöta på ännu mer när detaljplanen sannolikt kommer ut på samråd i vår. Undertecknad har själv stött och blött olika åsikter genom åren, men har kommit fram till slutsatsen att hus med väl avvägd höjd (ska inte blockera utsikten för de befintliga högsta våningarna), passande design, och god planering på gatunivå så att en säker miljö för gående som möjlighet för fordon att parkera fortsätter existera. Förutsatt att ingenting överklagas, kan de första byggstenarna sättas någon gång under 2018.

Moderniserad infrastruktur

Detta är de två projekt som det för närvarande är mest aktivitet på, men även ett område nära marinan, de södra parkeringarna, samt delar av Fiskarhöjden ska bebyggas med nya bostäder. Sen har vi även den nya mötesstationen för Saltsjöbanan, som fortfarande ska byggas men nu försenad med hela 6 år, vilket tyvärr lär innebära några år av underdimensionerad kollektivtrafik – inte bra för ett miljömedvetet och hållbart samhälle.

Med detta inlägg vill vi dock uppmärksamma att den aktivitet som har har påvisats genom workshops, samråd och liknande inte har stannat av! Det finns en period då man måste bearbeta material innan det kommer till medborgarnas kännedom på riktigt. Undertecknad tror och hoppas att samtliga dessa förslag kommer såväl Fisksätra som hela Stockholm till gagn. Bostäder behövs, och det krävs att alla kommuner tar sitt ansvar, men samtidigt ska medborgarna hela tiden vara involverade i processen, från idé till inflyttning.

//Lamin

Bookmark the permalink.

Comments are closed.