Bävrar i Österviks träsk

I våtmarken mellan Saltsjöbadsleden och Saltsjöbadsvägen intill långa båthuset utanför Österviks Återvinningsstation kan man se bävrar i skymningen.

De bor i en hydda som ligger ungefär 40 m in i träsket från busstationen vid Östervik. Den busstationen som används för ersättningstrafiken för Saltsjöbaden. För ungefär tio år sedan var första gången jag såg bävrarna var vid Österviks station i bäcken nedanför perrongen. Någon månad senare märkte jag att vattnet i träsket hade stigit. Många träd, mest aspar och videbuskar hade gnagts av. Bävrarna hade byggt en damm vid träskets utlopp i bäcken, som går i ett rör under Saltsjöbadsvägen. Senare fanns en bäverhydda intill bäcken.

Bävrar är gnagare, som bygger fördämningar och lever både i vatten och på land. De är cirka 75 cm långa utan svans och har brun tät päls. Den har simhud mellan tårna och smörjer in sin päls med speciellt fett, så att pälsen blir vattentät. Den äter blad, bark av asp och vide samt även örter och vattenväxter. De fäller träd av olika storlekar både för mat och för bygge av damm och hydda.

Bävrar har funnits länge i Sverige, men utrotades 1871 genom jakt. 1922 planterade man in bävrar från Norge och den stammen har återhämtat sig snabbt. Det finns bävrar i nästan alla sjöar i Nacka. Ibland ställer de till med problem genom att fälla träd över vägar och dämma upp i bäckar, om behövs för utlopp.

Det går lättast att se bävrarna i Österviks träsk i skymningen eller i gryningen, men ibland är de aktiva även på dagen.

TEXT Sara Webjörn-Husén

 

bäver i Fisksätra

Bookmark the permalink.

Comments are closed.