Nacka kommun tar sitt ansvar och tar emot nyanlända flyktingar i Fisksätra

 

Många har nog sett grävmaskinen vid Akademiska skolan, mitt över vägen från Laxgatans uteplatser och det har under en tid pratats om vad det egentligen är som händer där. Vi kan nu berätta att det kommer att byggas ett tillfälligt boende för att ta emot nyanlända flyktingar.

I Fisksätra hyser vi redan boenden för ensamkommande unga flyktingar. Personligen har vi inte märkt av något stök från dessa ungdomar, och vi har inte heller märkt av någon skepticism från grannar (till skillnad från t ex i Neglinge och Saltsjö-Boo). I Fisksätra kommer vi från världens alla hörn och många av oss känner med människorna som flytt krig och nöd. Under hösten har vi själva och flera av våra bekanta försökt att dra vårt strå till stacken genom att bidra på olika sätt, antingen till insamlingar eller som volontärer.

God information till och kommunikation med de närboende borgar för en fortsatt god relation in i framtiden, och underlättar för de nyanländas integration. Nu har Nacka kommun lovat att inom en snar framtid bjuda in allmänheten till ett informatonsmöte om boendet, så håll koll i kalendern på Fisksätra.se.

Se även kommunen info nedan.

Kommunen skriver
”I augusti öppnar Första bostaden i Fisksätra.

Under våren och sommaren startar nya boenden för ensamkommande barn i olika delar av Nacka, ett av dem kommer ligga i Fisksätra. Boendena har fokus på integration i det svenska samhället och samarbetar med skolor och föreningsliv.

Det planerade boendet i Fisksätra kommer att öppnas i augusti och kommer att drivas av Jobblotsen AB på uppdrag av Nacka kommun. Boendeverksamheten, Första Bostaden, är en målgruppsanpassad verksamhet som vänder sig till människor som av ekonomiska och sociala skäl har svårt att få en egen lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan till exempel vara ensamkommande flyktingbarn eller människor med behov av korttidsboende eller annat boendestöd.

Det är viktigt för kommunen att tillsammans med Jobblotsen, föreningsliv, boende och övriga engagerade i Fisksätra verka för att ungdomarna ska få ett gott mottagande. Vi kommer nu att träffa flera aktörer i Fisksätra för att planera ett informationsmöte i början av juni för att ge möjlighet till delaktighet och skapa bästa möjliga samverkan i området.

Om du har frågor kring detta, kontakta integrationsstrateg joumana.bagdi@nacka.se på Nacka Kommun eller niklas.edstrom@jobblotsen.se på Jobblotsen.

Läs gärna mer om Nackas mottagande för nyanlända och ensamkommande barn på www.nacka.se/flykting.

Nacka kommun har, tillsammans med övriga stockholmskommuner, fått ett utökat uppdrag av Länsstyrelsen att ta hand om ensamkommande asylsökande barn. Under 2015 tog vi emot drygt 300 ensamkommande barn.”

IMG_1955

 

 

TEXT
YuSie Rundkvist Chou & PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.