Det råder eldningsförbud!

Fredag och väderleksprognosen säger sol så många planerar säkert för att grilla men tänk på att det råder eldningsförbud!

Fisksätra i SaltsjöbadenSödertörsns brandförsvarsförbund skrivet ”Med anledning av att det är mycket torrt i skog och mark råder eldningsförbud i Stockholms- och Uppsala län.

Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen.

Eldningsförbud innebär att eldning utomhus är förbjuden. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Öppen eld får endast tändas på egen tomt i särskild grillanordning eller på allmänna, särskilt iordningsställda grillplatser, där risken för brandspridning är liten och brandsläckningsutrustning finns.

Beakta dock att all eldning/grillning sker på egen risk.

Detta beslut gäller tillsvidare.

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:
•Södertörn, tfn 08-721 23 26
•Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39″

Trevlig Helg!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.