Gästbloggare Konsumentrådgivningen – Garanti

I förra inlägget från konsumentrådgivningen kunde ni läsa om ångerrätt vid telefonförsälning, idag handlar frågan om garanti. Har du en fråga, tveka inte, hör av dig!

Fråga

Jag köpte ett par hörlurar i butik för 8 månader sedan. Jag har kvar kvittot och på kvittot står att jag har 2 års garanti. Nu försvinner ljudet i ena luren ibland vilket jag tror beror på att det är glapp i kontakten. Jag tror att det är det som är felet eftersom ljudet försvinner och kommer tillbaka när jag snurrar på kontakten när den sitter i min mobiltelefon. När jag gick till butiken och skulle reklamera hörlurarna sa säljaren jag pratade med att det inte alls är därför och att det i stället är för att sladden är skadad som ljudet försvunnit. Säljaren hittade ett litet märke på sladden och sa att jag orsakat märket och därför täcks det inte av garantin. På kvittot står att garantin inte täcker fel ”som orsakats av yttre åverkan eller på grund av kabelbrott”. Märket på sladden kanske jag orsakat men jag har inte använt dem på något annat sätt än att lyssna på musik. Jag tror dessutom inte att det är därför ljudet försvinner eftersom märket är jättelitet och ljudet ju försvinner när jag snurrar på kontakten.

Får jag inte klaga hos företaget då?

Svar

Något som är viktigt att veta är att garanti är frivilligt för företagen och alltså inte något som företagen måste ge. I det här fallet finns en garanti men vi kan ändå för tydlighetens skull gå igenom både fallet att det finns en garanti och fallet att det inte finns en garanti.

Garanti finns

Om det finns en garanti ska säljaren svara för varan under den tidsperiod som garantin gäller och varan anses felaktig om varan under garantitiden försämras på det sätt som garantin omfattar. Garantin gäller inte om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på något som köparen gjort. Det är alltså säljaren som måste bevisa att du som köpare orsakat felet för att garantin inte ska gälla. Kan säljaren inte bevisa detta anses varan felaktig och garantin gäller och du har rätt att klaga.

Ett glapp i hörlurarna är mest troligt ett fel som omfattas av en garanti för hörlurar och det blir därför säljaren som måste bevisa att du orsakat ljudbortfallet för att garantin inte ska täcka felet. Säljaren måste alltså i det här fallet bevisa att ljudet försvinner på grund av något du gjort eller på grund av ett kabelbrott och inte på grund av att det är glapp i kontakten.

Ingen garanti finns

Om det inte finns någon garanti kan du ändå klaga på en felaktig vara. Detsamma gäller om säljaren lyckas bevisa att det är ett fel som inte täcks av garantin men inte att det är du som orsakat felet genom att använda hörlurarna på ett sätt som hörlurar normalt inte håller för. I det här fallet blir det så om säljaren lyckas bevisa att ljudet försvunnit på grund av ett kabelbrott som inte du orsakat genom att använda hörlurarna på ett ovanligt sätt (garantin täcker ju inte kabelbrott enligt kvittot).

Som konsument har du rätt att klaga i 3 år efter köpet. Fel som visar sig inom 6 månader från köpet ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren visar att felet inte fanns vid köpet. Fel som visar sig från 6 månader och upp till 3 år efter köpet måste du som köpare bevisa att de fanns vid köpet för att ha rätt att klaga på. Om det inte funnits någon garanti i detta fall hade det alltså varit du som måste bevisa att du inte orsakat felet för att ha rätt att klaga eftersom felet uppstått efter 8 månader.

För att bevisa att du inte orsakat felet kan du till exempel be om ett intyg från en oberoende expert som säger att märket på sladden inte kan ge upphov till att ljudet försvinner i ena luren. En sådan expert kan vara någon som jobbar på en butik som bland annat reparerar hörlurar, till exempel en annan butik som säljer ljudutrustning. Om det kostar pengar att få ett sådant intyg kan du begära ersättning för dessa kostnader i form av skadestånd från säljaren. Tänk då på att du har en skyldighet att begränsa din skada och inte välja en onödigt dyr expert om du kan få samma hjälp hos en expert som inte tar lika höga kostnad.

TEXT Konsumetrådgivningen Nacka Kommun

Bookmark the permalink.

Comments are closed.