Gästbloggare Konsumentrådgivningen – Ångerrätt vid telefonförsäljning

Idag besvarar Konsumentrådgivningen den första frågan som kommit in som handlar om Ångerrätt vid telefonförsäljning.

Vill du ställa en fråga, maila info@fisksatra.se

Fråga
För 4 månader sedan ringde en försäljare mig och erbjöd mig att byta till deras telefonabonnemang som skulle vara mycket billigare och bättre än det jag hade då. Jag gick med på att byta och nu har mitt gamla telefonabonnemang löpt ut och det nya börjat gälla. Efter att ha använt det nya abonnemanget ett tag insåg jag att det inte alls är lika bra som säljaren som ringde mig lovade att det skulle vara och jag vill byta tillbaka till mitt gamla abonnemang. Vid telefonsamtalet sa säljaren till mig att jag har rätt att ångra mig i 14 dagar efter det att vi ingått avtalet. Det har nu alltså gått 4 månader sedan försäljaren ringde och när jag kontaktar säljaren på nytt för att ångra mig säger de bara att min ångerfrist på 14 dagar har gått ut. Vad kan jag göra?

Svar
Enligt lag har en privatperson rätt att ångra ett avtal som är slutet via telefon inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Även muntliga avtal är giltiga vilket innebär att avtalet här ingås vid telefonsamtalet. Man ångrar ett avtal genom att meddela säljföretaget om detta, till exempel genom att ringa eller allra helst genom att skicka e-mail eller ett brev. I det här fallet har det gått mer än 14 dagar. Frågan är om man kan ångra avtalet ändå.

Den tid man har på sig att ångra ett avtal kallas för ”ångerfristen”. Ångerfristen börjar löpa först när säljföretaget lämnat all den information som föreskrivs i lagen. Den information som ska lämnas är om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, under hur lång tid man har ångerrätt och övriga villkor för ångerrätten, hur man rent praktiskt gör för att ångra avtalet, att det finns ett standardformulär som man kan använda om man vill ångra avtalet och var detta standardformulär finns att hitta. Om säljarföretaget inte ger dig som privatperson all den här informationen så förlängs ångerfristen till ett år. Du har då alltså rätt att ångra avtalet i ett år efter det att du gått med på att teckna abonnemanget när säljaren ringde upp dig och ni ingick avtalet.

Det är väldigt vanligt att säljaren som ringer inte ger dig all den här informationen som säljaren måste ge dig enligt lagen. I detta fall sa säljaren att det finns en ångerrätt och att den gäller under 14 dagar. Säljaren har alltså missat att berätta om hur man gör för att ångra avtalet, att det finns ett standardformulär som man kan använda om man vill ångra avtalet och var detta standardformulär finns att hitta. Trots att säljaren sa att ångerfristen bara är 14 dagar så är ångerfristen alltså i stället ett år eftersom säljaren inte sa allt som säljaren måste säga enligt lagen. Du får alltså ångra ditt avtal och kan byta tillbaka till sitt gamla telefonabonnemang om du vill.

TEXT Konsumentrådgivningen Nacka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.