Gästbloggare Konsumentrådgivningen – Konsumenträtt

Nu är det dags för Konsumentrådgivningen i Nacka Kommuns andra inlägg här på bloggen och i dag kan ni läsa om konsumenträtt!

Konsumenträtt

För två veckor sedan skrev vi om vad vi på konsumentrådgivningen i Nacka kommun kan hjälpa till med. En del av vårt arbete går ut på att erbjuda juridisk rådgivning inom området som kallas konsumenträtt. Konsumenträtt kan lite slarvigt uttryckt sägas vara vardagsjuridik.

Konsumenträtten omfattar de lagar och regler som gäller när konsumenter ingår avtal med företag. Även om man har hört uttrycket ”konsument” så är det inte säkert att man vet vad det betyder. Det är inte heller alla gånger lätt att skilja på en vara och en tjänst. Och vad är egentligen ett avtal? Vi börjar med en liten genomgång av dessa juridiska uttryck.

– Konsument är en person som köper en vara eller en tjänst av ett företag för att förbruka varan eller använda tjänsten, och inte för att producera nya varor och tjänster. Konsument är man alltså när man som privatperson köper en vara eller en tjänst av ett företag för privat bruk. Däremot är man inte konsument när man köper en vara eller en tjänst av en annan privatperson till exempel på Blocket eller på loppis.

– Ett avtal i konsumenträttens mening är oftast ett köp, men kan vara vilken muntlig eller skriftlig överenskommelse som helst.

– En vara är ett föremål som kan köpas och säljas, till exempel en matvara, ett klädesplagg eller en bil.

– En tjänst är ett arbete som någon åtar sig att utföra åt någon annan. Det kan till exempel vara att någon installerar en diskmaskin, städar eller lånar ut pengar.

Detta innebär att när du handlar mat i butiken, anlitar en målare för att måla om ditt hus eller tar ett lån hos banken omfattas du av konsumenträtten. Vi kommer alltså i princip dagligen i kontakt med konsumenträtten, men om alla köp går som de ska och alla håller vad de lovar behöver vi knappt veta om att den finns. Det är i stället när köp går fel, till exempel på grund av att varan man köpt inte levereras eller går sönder efter köpet eller när den tjänst man köpt inte har utförts på ett sätt som motsvarar våra förväntningar på arbetet, som det kan vara bra att känna till sina rättigheter.

Lagarna i konsumenträtten är till för att skydda konsumenter eftersom konsumenter oftast har mindre juridisk kunskap än företag. Att konsumenter har mindre juridisk kunskap än företag är naturligt eftersom stora företag kan ha flera jurister anställda just för att hålla koll på att företaget håller sig inom lagens ramar. Det kan då kännas svårt att hävda att jag som konsument vet att företaget har gjort fel när de till exempel säger att jag inte får lämna tillbaka den vara jag köpt och få mina pengar tillbaka.

Lagarna i konsumenträtten innehåller många fördelar för konsumenter som ofta har fler rättigheter än vad de tror att de har. Visste du till exempel att du har rätt att klaga på ett köp som går fel i tre år efter det att du gjort köpet? Något som inte är en fördel men ett vanligt missförstånd är att alla företag måste erbjuda öppet köp och garanti. Det är nämligen upp till varje företag att själv bestämma hur de vill göra. Det kan därför vara bra att fråga i butiken om de erbjuder både öppet köp och garanti, bara det ena eller ingenting alls. Om företaget inte erbjuder öppet köp eller garanti har du som konsument ändå ett skydd i och med att konsumenträtten innehåller lagar som säger att varor och tjänster som du köper måste vara av en viss kvalitet.

Det finns därför en poäng med att ha lite koll på konsumenträtten. Å andra sidan kan man inte förvänta sig att alla ska ha full koll (man kan ju ha andra intressen än juridik) och det är bland annat därför vi på konsumentrådgivningen finns.

TEXT Konsumentrådgivningen i Nacka Kommun

Bookmark the permalink.

Comments are closed.