Del 2 – SGI

Idag kommer bloggen handla om SGI alltså sjukpenninggrundandeinkomst som används för fastställande av sjukpenning och föräldrapenning.

Om du skulle bli sjukskriven, arbetslös eller ska gå på föräldraledighet kommer du stöta på ordet SGI och nedan ser ni en sammanställning av information jag fått av försäkringskassan, du kan läsa mer här. (dubbelkolla alltid med FK för just ditt specifika ärende)

SGI grundas på din inkomst. Om du är timanställd så tittar man på all din inkomst från det senaste året men om du är fast anställd så tittar man på din aktuella inkomst och räknar den 12 månader framåt.

Om du  skulle sluta ha en inkomst av någon anledning är det viktigt att du skyddar din SGI omedelbart.

Säg att du blir arbetslös, vänta då inte med att anmäla dig på arbetsförmedlingen. Om du är inte anmäler dig på arbetsförmedlingen samma dag som din anställning upphör förlorar du din SGI. Detta gäller också om du inte har ett jobb att komma tillbaka till efter en föräldraledighet eller en sjukskrivning/arbetsträning.

Om du börjar studera har du skyddad SGI om du:

– Får löpande CSN (din SGI är även skyddad under loven om du går tillbaka till studierna nästkomande termin (men vid lov ring och dubbelkolla med FK))
– Studerar inom det egna yrkesområdet
– Får utbildning för doktorander

Alltså, om du väljer att plugga på en kurs som inte är CSN-berättigad och som inte uppfyller något av de andra kriterierna ovan försvinner din SGI vilket kan ha förödande konsekvenser när du efter studierna ev. blir sjuk- eller föräldraledig. Du har dock alltid ett grundskydd på 250kr/dag (detta gick i kraft 1 jan 2016, innan låg grundskyddet på 225kr/dag)

Har du ett aktiebolag och skulle bli sjuk eller föräldraledig räknas din SGI på den lön du tagit ut men om du är egen företagare är det lite mer komplicerat. Som egenföretagare räknas resultatet i verksamheten alltså årets förväntade nettoin-täkter minus avdrag före skatt. Du har dock som egenföretagere en garanti att under de första 24 månaderna få en SGI som minst motsvarar jämförelseinkomsten. Då räknar man med att företaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede (kolla just din ersättning med FK). Om du däremot startar ett aktiebolag så finns inga garantier utan från den dagen du startar verksamheten har du inte längre skyddad SGI men när du tagit ut din första lön räknas din SGI på den om du kan styrka den med hjälp av en revisor.

Du som är nybliven mamma har skyddad SGI fram tills barnet fyller ett år men om du tänker vara hemma längre är det viktigt att du från den dagen barnen fyller ett tar ut minst 5 heltidsdagar i veckan för att behålla din SGI. Om du skulle bli gravid igen innan ditt första barn fyllt 1 år och 9 månader så är du garanterad samma föräldrapenning som vid första barnet även om du gått tillbaka till jobb.

Som ni hör är SGI en fantastisk sak som är viktig att skydda. Den gör så vi kan ha ekonomi trots att vi blir långtidssjuka eller föräldrar. Systemet är dock lite krångligt så kolla alltid en extra gång med Försäkringskassan om du är osäker på just din unika situation, du når dem på 0771-524 524. Om du inte orkar sitta i telefonkö får du hålla utkik i kalendern för ibland dyker försäkringskassan upp på Fisksätra Bibliotek och då kan du ställa frågorna som rör just din situation.

IMG_1604

//PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.