Fisksätraskolan, valet för dina barn?!

Snart är det dags att välja skola för de som har barn som är födda 2010 och många i Fisksätra väljer bort Fiskis men frågan är varför…

Fisksätraskolan har idag 150 elever, 98% av dem är tvåspråkiga vilket gör att Fisksätraskolan satsar på svenskan. Detta betyder inte att barn med svenska som modersmål inte får utveckla sin svenska utan detta är ett unikt tillfälle för dem att lära sig mer då Fisksätraskolan jobbar med läslyftet. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. De låter t ex varje barn träffa en talpedagog för bedömning för att ge varje barn en unik undervisning på deras egen nivå och de har lässtund varje dag efter lunch.
Inne i Fisksätraskolan

Eftersom många kommer från andra kulturer så jobbar skolan mycket med de svenska traditionerna och man lär barnen åka skridskor, skidor och simma. Under årskurs tre har klasserna simning varje fredag under en period (man behöver inte ha utrustning det har skolan)

Fisksätraskolan

lärarkåren i Fisksätraskolan

På skolan jobbar 40 personer. Alla lärare är utbildade och har behörighet, lärarna har även stöd av pedagoger och resurser.

70 av det 130 barnen går efter skolan på fritids. Det finns fritidshem som är för förskoleklass och upp till årskurs 2. Sen finns det fritidsklubb som är för årskurs 3 till 6, detta i samarbete med Fisksätra Fritidsgård.

På Fritidsgården kan eleverna bland annat få hjälp med läxläsning.

Fisksätraskolan tar även emot nyanlända barn och dessa undervisas separat i grundämnena men slås ihop med de ”vanliga” klasserna under slöjd och idrott.

Skolan har en egen IT pedagog som jobbar med barnen och en egen kör som brukar uppträda på Dieselverkstaden. Skolans utepedagog jobbar tätt ihop med skolans idrottslärare och en gång i veckan åker förskoleklassen på utflykt. Utflykterna varierar och ibland handlar det om att gå ut i skogen och en annan gång handlar det om att åka någonstans.

Klasserna varierar i storlek med 16 st i minsta klassen och 22 i största. I varje klassrum finns en lärare och en pedagog som jobbar sida vid sida för maximalt stöd för eleverna.

Skolans mat lagas av två damer och varje dag serveras ett vegetariskt alternativ tillsammans med det ”vanligt” målet. Skolan kan erbjuda halal mat vid behov.  Här kan ni se veckans meny.

Skolan jobbar även med Fisksätra museum i drama och filosofi läs mer här. De sjöng julsånger på tippen, läs mer här.

En sak många inte vet är att Fisksätraskolan är den enda skolan i Nacka som fått godkänt på alla punkter i skolinspektions inspektion. Vill ni se fler resultat klicka här.

skolinspektionen Fisksätra

På onsdag den 20/1-2016 är alla som vill välkomna att träffa skolans rektor Gabriella och skolans lärare samt få en rundvisning. Ni behöver inte ha barn som ska börja i skolan, ni kanske bara vill se en av Fisksätras skolor =)

//PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.