Volontär i Nacka

Volontär i Nacka – en samlingsplats för ideellt arbete
Fokus i verksamheten ligger på samspelet med civilsamhället – att bygga relationer, samverka, förmedla kunskap, möta och bemöta människors engagemang samt förmedla volontäruppdrag. 

Volontär i Nacka visar vägen till engagemang

Vi vill ta tillvara det ideella engagemanget och eftersträvar samarbeten med civilsamhället. Vi är öppna för goda initiativ, både från ideella aktörer och enskilda medborgare. Volontäruppdrag är enkelt att söka och finns på vår hemsida nacka.se/volontaruppdrag

Volontär i Nacka bygger broar i samhället

Volontär i Nacka är en länk mellan det offentliga och det ideella. Vi finns på olika mötesplatser och nätverk och deltar i gränsöverskridande möten för att möjliggöra synergieffekter. Vi är aktiva på sociala medier där vi gör omvärldsbevakning, lyfter fram goda exempel, inspirerande initiativ samt sprider behov av volontärer.

År 2008 startade Nacka kommun verksamheten Volontär i Nacka på uppdrag av kommunstyrelsen.


Kontakt:

Nannette Büsgen
Koordinator Volontär i Nacka
volontar@nacka.se
070-431 8773

Hemsida: www.nacka.se/volontar
Facebook Volontär i Nacka   länk: https://www.facebook.com/volontarinacka/
Twitter, Instagram/VolontariNacka.

Comments are closed.