Stena Fastigheter

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett välskött fastighetsbestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande. Deras affärsidé bygger på hyresrätten som upplåtelseform. Hyresrätten är oerhört viktig för Sveriges utveckling och tillväxt. Med god tillgång på hyresrätter skapas rörlighet både på bostads- och arbetsmarknaden.

Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge. Fokus ligger på barn och ungdomar, där extra insatser nu görs på områdena skola och arbete.

Konkret innebär Relationsförvaltning® att Stena arbetar med ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och ett nära samarbete med dem och andra lokala aktörer är grunden för hela arbetet. Varje år drivs ett åttiotal olika projekt och aktiviteter. I Fisksätra stödjer Stena Fastigheter ett flertal projekt och organisationer såsom Källan, öppna kvällsverksamheten i Folkets Hus, Fisksätra IF och Gud Hus för att nämna några. ”

Stena Fastigheter äger 2650 lägenheter i Fisksätra samt Fisksätra centrum.

Vill du komma i kontakt med Stena Fastigheter kan du ringa 075 24 15 000 eller maila stockholm.fastigheter@stena.com

Besöksadress Fisksätravägen 30
Receptionen har öppet
Mån-Fre 07.00-09.00
Mån kvällsöppet 17.00-18.45 (ej under juli)

För servicanmälan ring 0771 40 50 50
Måndag ​​07:00 – 19:00 ​
Tisdag ​07:00 – 18:00 ​
Onsdag ​07:00 – 18:00 ​
Torsdag ​07:00 – 18:00 ​
Fredag ​07:00 – 18:00

Comments are closed.