Polarna Nacka

Polarna Nacka är kommunens uppsökande och förebyggande verksamhet med och för ungdomar i Nacka. Målsättning är att öka tryggheten bland unga som rör sig ute i kommunen och att arbeta mot droger och kriminalitet.

Under fredag och lördagskvällar och ungdomshelger rör sig Polarna ute bland ungdomar. Eftersom Nacka är en stor kommun geografiskt har de tillgång till en färgglad polarbuss med brandgula saftblandare på taket.

Fem ungdomssamordnare ansvarar för polarverksamheten och arbetsleder 20 anställda så kallade polarungdomar mellan 17-19 år gamla.

Utöver helgverksamheten fungerar ungdomssamordnarna som ”länkar” och kontaktpersoner mellan kommunens socialtjänst och aktörer som möter ungdomar i lokalsamhället, till exempel skolor, fritidsgårdar, nattvandrare, polis, politiker, kyrkliga församlingar och andra lokala nätverk.

Läs mer här

Comments are closed.