Fisksätra museum

fisksätra museumFisksätra museum prövar och iscensätter nya former för vad ett museum kan vara i vår både lokala och globala samtid.

Fisksätras befolkning kommer från mer än 80 nationer. Fisksätra museum samlar in och ställer ut fisksätrabornas livsberättelser. De bygger nya berättelser av barns och ungas frågor om samhället och om världen.

Fisksätra Museum
FACEBOOK

Comments are closed.