Muslimska föreningen

Fisksätra Moské

Muslimska föreningen öppnade sin moské på Fisksätra Alle år 2010. Alla är välkomna till moskén och den är öppen för bön fem gånger/dag. Alla böner inträffar vid olika tidpunkter med undantag för kvällsbönen som hålls klockan 20.00 varje kväll.

Comments are closed.