Fisksätraskolan

Fisksätraskolan med förskola är en del av Välfärd skola, Nacka kommun. På skolan har de undervisning från förskoleklass till och med år 6. Där finns också en förskola med barn i åldern 1-5 år.

Fisksätraskolan erbjuder också fritidshem för barn i skolår 0-3 och fritidsklubb för barn i skolår 4-6 i samarbete med Fisksätra Fritidsgård.

De arbetar enligt Lfö 98 samt Lgr 11, eleverna har tillgång till Ipads Croombooks. Simundervisning och utepedagogik är del i idrottsundervisningen. Skolan har ett elevråd, ett miljöråd samt ett trygghetsråd, där elever deltar. Klasserna är små, fler än en pedagog arbetar i varje klass.

Comments are closed