PRO Fisksätra

PRO är för dig som är ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan pensionär.

Föreningen, bildades 1974 och ingår i Pensionärernas Riksorganisation, Stockholmsdistriktet.

Utöver tisdagsträffar, månadsmöten och middagar bedriver de en hel del aktiviteter såsom studiecirklar, gymnastik, snickeri, resor och utflykter. De har även bazar 2 gånger om året.

Läs mer på PROs hemsida
www.pro.se/fisksatra

Comments are closed.