Gästbloggare YuSie Rundkvist Chou – Simhall i Fisksätra

Fisksatra.se säger hej & välkommen till sin första gästbloggare =)

Ämne – Ska man bygga ny simhall i Fisksätra eller renovera Näckenbadet i Saltsjöbaden.

Bakgrund – År 2013 gav Fritidsämnden i uppdrag till Byggnadsnämden att utreda behovet av nya simhallar i Nacka. Byggnadsnämden kom fram till att det fanns ett behov av simhall i områdena Fisksätra-Saltsjöbaden respektive Boo. Utredningen visade att det fanns goda förutsättningar för en fortsatt lokalisering till det område där Näckenbadet nu ligger och för att bygga en ny simhall vid Myrsjöns idrottsplats. På Fritidsnämdens möte som ägde rum i mars 2015 sa man att alternativa lokaliseringar i Fisksätra respektive Orminge centrum borde utredas vidare. Bakgrunden till utredningen låg i att Nacka kommuns två simhallar är nedgångna och slitna och bedömningen är att de behöver ersättas av nya anläggningar. Näckenbadet bedöms kunna fungera i ytterligare högst tre år och Nacka simhall i ytterligare högst tio år. Tidigare simhallsutredningar har visat på behov av en tredje simhall i Orminge redan idag. Då kommunen växer är bedömningen också att det på sikt kan behövas ytterligare kapacitet i simhallar och då främst i de centrala delarna av Nacka.

Källa http://infobank.nacka.se/Handlingar/Fritidsnamnden/2015/2015-04-16/06a_inriktning_nya_simhallar_i_Nacka_SLUTVERSION_tjskr.pdf

Fritidsnämnden skulle den 15 juni 2015 ta beslut om placeringen av simhallen men det blev en återremiss och nu kommer nytt beslut tas i augusti eller mitten september.
TEXT PMP

Gästbloggare YuSie Rundkvist Chou – Simhall i Fisksätra

Jag är fiskisbo sen år 2000, men har aldrig egentligen engagerat mig i någon fråga här lokalt. Jag tycker att det mesta fungerar bra och jag vilar också i trygg förvissning om att Stena satsar på området. När min kära svärmor Åsa, som är tidigare saltisbo, flyttade hit 2009 blev hon genast aktiv i olika föreningar. Hon hade nämnt att hon tyckte att det borde byggas en simhall i Fisksätra, men jag fäste mig inte speciellt vid förslaget. Tills i lördags morse. Då fick jag ett mejl från Lydia Liu, ledamot i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.

Hon hade skickat vidare till mig ett mejl från en viss Helena Söderqvist som är fiskisbo och moderat. I texten argumenterade Helena mycket välformulerat för varför det är mycket lämpligare med en simhall i Fisksätra (läs texten på Helenas blogg http://fiskzatra.se/simhall/saltsjobaden-fisksatra/). Då tände jag på alla cylindrar!

Jag vidarebefordrade mejlet till Åsa, ringde upp Helena som redan blivit uppringd av Pascal Mafall Fall (MP) samt Bosse Ståldal (NL) och vi började agera tillsammans. Vi mejlade politiker och företag, ringde människor med stora nätverk i Fisksätra och gjorde inlägg på Facebook-grupper med Fisksätra-anknytning.

Jag som hade sett fram emot att ha ledigt från mina studier! Nu skaffade jag mig en heltidssysselsättning redan andra dagen på sommarlovet!

Vi var i gång hela helgen inför måndagens kommunfullmäktigemöte 15 juni. Läget såg mörkt ut. Vi visste att en majoritet av de 61 fullmäktigeledamöterna var för förslaget att inleda en förstudie i Saltsjöbaden på Näckenbadets nuvarande plats. Flera i S-gruppen (11 ledamöter) tänkte rösta med M (24 ledamöter), FP (5 ledamöter) och C (3 ledamöter). Även SD (2 ledamöter) var för.

Men vindarna skulle komma att vända. På måndag eftermiddag före kommunfullmäktige kom en reporter och en fotograf från lokaltidningen Mitt i Nacka till Fisksätra för att intervjua oss och andra fiskisbor om simhallsfrågan som engagerar så mycket.

Sedan skyndade jag och Helena till Nacka stadshus där vi tog chansen att prata med ledamöter innan fullmäktigemötet började kl 18. Vi pratade även med ledamöter under pauser. Det var jätteroligt! Jag kände mig lite som en karaktär i den amerikanska tv-serien Vita Huset (West Wing)!

Typiskt nog låg simhallsärendet långt ner i dagordningen som punkt 19 av 34. Först framåt 22-tiden  kom fullmäktige in på det.

Det var verkligen en rafflande debatt med flest antal inlägg och som slutade med votering!

De som talade för Fisksätra var:

Jan-Erik Jansson (KD)

Pascal Mafall Fall (MP)

Sidney Holm (MP)

Bosse Ståldal (NL)

Lydia Liu (KD)

Martin Hellströmmer (S)

David Bergquist (SD)

Rolf Wastesson (V)

Mikael Carlsson (NL)

Läs politikernas argument för Fisksätra här (lägg in länk).

Jan-Erik Jansson från Kristdemokraterna tog upp att Fisksätra är en bättre plats för simhall för både Saltsjöbaden och Fisksätra genom Saltsjöbanan.

Pascal Mafall Fall från Miljöpartiet höll ett glödande tal om att de unga i Fiskis måste få känna att kommunen satsar på dem vilket skulle gynna integrationen.

Kristdemokraternas Lydia Liu argumenterade väl för fördelarna med att lägga simhallen i Fiskis. Även sverigedemokraten David Bergquist förordade en simhall i Fisksätra, både för integrationens skull och för att det är lätt för boende i resten av Nacka att ta sig hit. Bosse Ståldal från Nackalistan tog upp att fritidsnämndens fritidsstrategi betonar just tillgängligheten och att en simhall således behöver ligga nära bra kommunikationer och att simhallsutredningen också kommit fram till att Fisksätra har de bästa allmänna kommunikationerna. Bosse Ståldal lade till ett yrkande på en återremiss av ärendet för att utreda fler möjliga placeringar i Fisksätra, och när socialdemokraten Martin Hellströmer framförde beskedet att S-gruppen skulle bifalla Nackalistans yrkande – då kände vi verkligen vind i seglen och segervittring!

Såhär lyder Nackalistans yrkande i sin helhet:

Ärendet om nybyggnation av simhall vid Näcken återremitteras för att utreda tillgänglighet, besöksprognos och möjlighet till ökade intäkter samt brukarnas intresse i ett alternativ som innefattar simhall i Fisksätra. 

Kl 22:30 slutade Nacka Närradios direktsändning från kommunfullmäktige, vilket var oerhört frustrerande för de som satt klistrade vid sina radioapparater … Så kom då voteringen framåt 22:57, och det blev fantastiska 30 för en återremiss och 31 emot. Med oss hade vi då KD, S, MP, NL, V, SD och en centerpartist!

Vi var överlyckliga! Och jag bara kände hur jag älskar det faktum att jag lever i en demokrati där politikerna faktiskt är tillgängliga för oss att prata och argumentera med och går att påverka. Jag vet att valdeltagandet i Fisksätra ligger omkring 50 % och jag vill verkligen vädja till alla i Fisksätra att gå och rösta! Det är bara genom att utöva våra demokratiska rättigheter som vi kan se till att rösta fram politiker som verkligen tar hänsyn till våra behov här i området!

Jag vill avsluta blogginlägget med ett tack från mig och Helena:

Vi är otroligt glada! Det här innebär att kommunen inte låser sig vid Näckenbadets placering i Saltis utan får tid att titta på alternativa placeringar i Fisksätra.

Vi är otroligt tacksamma för allt stöd Fisksätra-alternativet får från KD, MP, NL och V. Särskilt glada är vi över att S, SD och en centerpartist under helgen och måndagen tog till sig våra argument och insåg att de är både rationella och relevanta.

Ett speciellt tack måste riktas till Pascal Mafall Fall (Miljöpartiet) för det fantastiska tal han höll i kommunfullmäktige, Bosse Ståldals (Nackalistan) återremissförslag som nämnda partier ställde sig bakom, Lydia Liu (Kristdemokraterna) som var den som spred Helena mejl till andra fisksätrabor så att vi blev uppmärksamma på vad som höll på att hända – att beslut höll på att fattas över våra huvuden utan att vi alls blivit tillfrågade.

Till sist: gå gärna med i Facebook-gruppen Ja till simhall i Fisksätra!

TEXT YuSie Rundkvist Chou

En summering av Fritidsnämndens öppna sammanträde

Idag 16/6-2015 kl 18 var det öppet för allmänheten att ställa frågor till politikerna i Fritidsnämnden och första frågan rörde en simhall i Fisksätra.

Två mycket engagerade Fisksätrabor var där för att berätta om fördelarna med att ha simhallen i Fisksätra istället för i Saltsjöbaden och det kändes som många lyssnade till deras argument, ett längre blogginlägg ang simhallen kommer inom kort.

Andra frågor som togs upp betonade en oro för det växande Nacka och den redan nuvarande bristen på idrottshallar för våra barn och ungdomar. Vart ska hallarna, fotbollsplanerna och ridhus ta vägen när allt fler hus byggs och man räknar med en kraftig tillväxt i hela Nacka?

Pascal Fall sa ”Man måste bygga ett samhälle istället för stad” och det var inte bara han som uttryckte en oro för tillväxten av Nacka och den ökade bristen på idrottsanläggningar. Andrea Amigo efterlyste studiebesök för att lättare förstå/se hur/var man kunde anlägga hallar, fotbollsplaner mm, så ni där ute bjud in politikerna. Låt dem se hur vi har det, vad vi saknar, vad vi vill, gå på de öppna mötena och engagera er för Nacka.

Ett tips för er som vill förändra är att omgående engagera er i Nacka kommuns Fritidsstrategi

Text ur dokumentet ”Fritidsstrategi”

”Fritidsstrategin ska ses som ett strategidokument av översiktlig karaktär som avses att uppdateras kontinuerligt. Efter att strategin är beslutad kommer en handlingsplan att tas fram som mer tydligt pekar ut en inriktning av utvecklingsarbetet inom fritidsområdet. En sådan handlingsplan kan tydliggöra kommunens prioriteringar och dess satsningar. Handlingsplanen tas fram under senare delen av 2015 eller i början av 2016. Handlingsplanen ska tydliggöra vad kommunen vill göra för satsningar och på vilket sätt som de utpekade strategiska inriktningarna ska följas upp.”

Läs mer på http://infobank.nacka.se/Handlingar/Fritidsnamnden/2015/2015-06-16/07a_fritidsstrategi_tjskr.pdf

TEXT PMP

Fisksätra Holme

Snart är det sommar och närmaste badplatsen för oss Fisksätrabor är Holmen. Det har dock varit lite osäkert kring badets fortlevnad de senaste åren.

Allt startade den 22 augusti 2011 då Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet ”Fisksätra Marina”. Planen innefattade följande

  • Byggnation av ny pir för turbåtar
  • Byggnation av nytt museum
  • Ny restaurang
  • Sanering av mark
  • Ommålning av fastighet
  • Bergvärmeanläggning
  • Rivning av uttjänta byggnader
  • Ny lokal för Stockholms båtsnickeri
  • Renovering av alla verkstäder
  • Ny entreprenör för hamn och båtservice

Uppdraget innehöll även att utreda hur en samordning med bad i Fisksätra skulle kunna ske och hur badet och småbåtshamnen skulle kunna kombineras.

Detta oroade dock Fisksätraborna. Vad skulle hända med badet på Fisksätra Holme?

I ett PM från kommunen som kom år 2012 hade man tittat på effekterna för badplatsen, det hette ”tänkbara effekter på bad vid Fisksätra holme av utökad verksamhet vid småbåtshamn i Fisksätra, Nacka kommun”

Där fanns en utredning för hur den nya marinan kunde påverka badet och ett förslag till åtgärder fanns med, med slutsatsen att det var svårt för kommunen att ta ansvar för en badplats så nära en utökad båtverksamhet.

Källa http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/9536_fisksatra_marina/4_detaljplan/4.0_utredningar_underlag/badutredning.pdf

Men det var inte bara bygget som påverkade badet under åren 2011/2012, för i samband med att Nacka kommun utredde bygget hittades de en läcka. I Nacka Värmdöposten kunde vi läsa att vätska fylld med höga halter av arsenik, kvicksilver och kadmium hade läckt ut i samband med renoveringen av Fisksätra Marina. I tidningen båtliv stod det ”Nacka kommun misstänker att farligt avfall tidigare dumpats vid Fisksätra Marincenter.” Och hur det än var så resulterade detta i att badplatsen stängdes och ett stort saneringsarbete påbörjades. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2011/08/Kommunen-soker-efter-farligt-avfall/

http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2011/08/Efter-giftlarmet-Sjobottnen-ska-testas/

http://www.batliv.se/article.asp?newsid=4517#.VWBKfylAu9M

År 2013 kunde vi läsa i Nacka Värmdöposten att badet äventyrades pga av utbyggnaden av Marinan. Man sa då att kvalitén på badet kunde försämras pga buller, avgaser, läckage från bränsle och oljor från båtarna samt att säkerheten i strand­området behöver utredas när det finns sjöfart, bad och rekreation på liten yta. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/05/Badplats-hotas-av-miljoforstoring/

Men trots oro stod den 180 meter långa piren färdig för invigning den 21 augusti 2013 och enligt kommunen skulle den nya piren skydda badplatsen på Holmen. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/08/Nu-ar-180-meter-pir-i-hamn/

Men när man läser sammanträdesprotokollet från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden från 22 april 2015 känns det inte som piren kan skydda badplatsen och även om Nacka kommun lovar att badplatsen ska finnas kvar känns det inte självklart när man läser följande stycke

”I planbeskrivningen står det att ”vattenkvaliteten i samband med planläggningar inte får försämras”. När man sedan läser vidare framgår dock att det finns en stor risk att just detta kommer att ske. Här finns en uppenbar konflikt, badet ska rustas samtidigt som det är osäkert i vilken omfattning det kommer att påverkas, kanske till och med stängas tidvis på grund av föroreningar och störningar från båttrafiken.”

Jag kontaktade Planarkitekt, Civ.ing Samhällsbyggnad från Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad, Planenheten för att få lite mer klarhet i hur allt egentligen ligger till och detta blev svaret.

”Badet är planlagt i detaljplanen och kommer därmed att kvarstå och skötas av park- och naturenheten. I detaljplanen är badet även utökat i yta vilket betyder att man kan flytta eller expandera badplatsen något norrut i framtiden. Men det är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft, precis som utökningen av marinan. Detaljplanen är nu ute på granskning och förväntas vara klar i höst.

Badplatser är miljöer där kommunen (enligt Lag om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen och Ordningslagen) ansvarar för att vattenanläggningarna är säkra för allmänheten. Val av skyddsåtgärder kan variera och beror helt på vilka risker som finns på platsen. Kommunens avsikt har hela tiden varit att låta badet ligga kvar i befintligt läge om inte en bättre plats kan hittas i Fisksätra. Vilka typer av skyddsåtgärder som ska genomföras beskrivs i detaljplanen och ansvaret ligger på kommunens Park- och naturenhet. Det är också de som tar prover på vattnet.

Antalet båtplatser planeras att utökas från ca 275 till 500. Antalet båtplatser på den västra sidan av piren närmast badet är detsamma som tidigare då ingen utökning av bryggor planeras där. Vid sjösättning och upptagning av båtar i marinan måste dock badet passeras, detta sammanfaller dock inte i någon större grad med själva badsäsongen. Passagen mellan piren och badet är cirka 80 meter bred. För de badandes säkerhet ska badet skärmas av med bojar och länsar, det finns beskrivet i planhandlingar och miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids vilket kommunen och länsstyrelsen bedömt inte kommer att ske då planen medför att:

–          dagvattnet tas omhand på ett sätt som gör att vattnet renas innan det går ut i sundet,

–          båtar spolas och vattnet renas i ett reningsverk och

–          all mark inom området är sanerad på gifter från det tidigare båtvarvsverksamheten där man tillverkade plastbåtar.

Dock kan ju alltid en tillfällig olycka inträffa och en båt läcka olja t.ex. och den risken ökar ju fler båtar det blir på en plats. Samt att fler båtar rör sig i vattnet vilket kan göra att föroreningar som finns där i bottensedimenten sedan tidigare kan spridas. För att garantera en bra badvattenkvalitet kommer kommunens kontroll av badvattenkvaliteten utökas för att kontrollera påverkan av föroreningar från bottensediment och båtbottenfärger samt oljespill. Om en påverkan konstateras ska orsaken utredas. Orsaken till påverkan ska omedelbart åtgärdas. Om påverkan är betydande ska badet stängas till dess prover visar att badvattenkvaliteten är godkänd igen. För att ytterligare minska risken för påverkan på vattenkvaliteten kan båtägarna vid marinan informeras om risken för påverkan av vattenkvaliteten från båtarna samt vad man som båtägare kan göra för att minska påverkan ex. inte måla båtarna med biocidfärg.”

Vill du Engagera dig i projektet är det hög tid, du kan läsa mer på http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/fisksatra_marina/Sidor/paverka.aspx

TEXT PMP

Båtutflykter från Fiskis

Sommaren närmar sig med stormsteg och snart kan vi åka på båtutflykter från Fiskis!

Vad sägs om en tur till Gustavsberg genom Skurusundet och Baggenstäkets smala passager eller en tur till Sandhamn?

Turen mot Gustavsberg och Artipelag stannar kl 11:25 på utresan vid Fisksätra Marina och är tillbaka kl 14:55 mellan 30 juni till 8 augusti, tisdag-söndag.

blogg

För mer info se länkar nedan.
http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/gustavsberg/
http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/ta-baten-till-artipelag/

Turen ut till Sandhamn genom Strömma kanal stannar kl 10:25 på utresan vid Fisksätra Marina och är tillbaka 16:55. Mellan 19 juni till 16 augusti går turerna dagligen.

blogg-2

För mer info se länkar nedan.
http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/sandhamn/

Om du vill vara säker på att få plats kan du alltid boka din resa på telefon, 08-1200-4000 men resan går även att köpa ombord i mån av plats.

Priserna varirer men på resan till Sandhamn åker barn 6-11 år för halva priset och barn mellan 0-5år åker gratis. En enkel resa ligger på ca 200-300kr.

Text PMP

Buss istället för tåg

Som ni kunde läsa i blogginlägget ”Det händer saker i Fiskis” så händer det mycket i Fisksätra MEN det byggs även mycket på andra håll. Snart är det dags för den stora ombyggnaden av Slussen att dra igång och då kommer det inte att finnas någon plats för Saltsjöbanan…

Om Nya Slussen blir verklighet, slutar tågen att gå ända in till Slussen i höst. Då kommer resenärerna att få byta till buss vid Henriksdal, där matarbussar fortsätter in till Slussen.

År 2012 reste ca 19 200 resenärer i snitt per dygn på Saltsjöbanan och för att klara av Saltsjöbanans resenärer kommer bussterminalen vid slussen att få fler avstigningsplatser under perioden.

Men det är inte bara Slussenbygget som kommer störa Saltsjöbanans trafik. Hela banan ska rustas upp och kommer vara helt avstängd tio sommarveckor under 2015-2017 och ersättas av bussar. Under 2015 kommer banan vara avstängd 8 juni till den 17 augusti.

Men håll ut! När allt är klart kan vi troligtvis njuta av 12 minuters trafik! Vi kan även då byta till tunnelbanas blåa linje vid Järla och till tvärbanan i Sickla.

Här kan du läsa mer om avstängningen och ersättningsbussarna https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/saltsjobanan/Avstangning/

Här kan du läsa om tunnelbanan, tvärbanan och övriga byggen.
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/slussen/
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Fragor-och-svar/Trafiken-under-byggtiden/
http://www.sll.se/tvarbanan-sickla/
http://www.sll.se/nyatunnelbanan/
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/saltsjobanan/
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/om-projektet/Trafiken-under-byggtiden/

Text PMP

Det händer saker i Fiskis

Som många kanske vet så stod Fisksätra klart år 1975 och inte mycket har förändrats sedan dess men nu händer det grejer.

Fisksätra Marina, Fisksätra station, Norra centrum och Lännbohöjden står inför förändring. Kommunen har tillsammans med diverse aktörer tagit ett helhets grepp över Fisksätra och 2013 antogs ett detaljplaneprogram, som bland annat byggde vidare på tidigare dialogarbete med Fisksätraborna.

Fisksätra Marina

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

”Kommunens mål är att marinan ska bli en mötesplats i Nacka, med skärgårdstrafik från piren, båtar, museum, restaurang och varvsverksamhet. Småbåtshamnen och utrymmet för båtförvaring föreslås utökas. En strandpromenad till Skogsö naturreservat ska passera området. För att säkerställa detta och att piren blir allmän plats behöver en detaljplan tas fram. Badet på Fisksätra holme ska bevaras.” källa: http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/fisksatra_marina/Sidor/default.aspx#dp_handlingar

Fram till 28 maj 2015 kan man lämna synpunkter på planförslaget med miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkterna ska vara hos Nacka kommun senast den 28 maj 2015 (skriftligt).

Fisksätra station

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

 Stations- och spårområdet vid Fisksätra station behöver utökas för att Saltsjöbanan ska kunna få dubbelspår. Det ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i landstingets regi. Genom dubbelspåret ska det bli möjligt att ha 12-minuterstrafik till alla stationer.” källa http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/stationen/Sidor/default.aspx

Mellan 17 mars till den 13 april 2015 kunde man lämna synpunkter på planförslaget för Fisksätra station, du kan se förslaget här http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/9544_fisksatra_station/4_detaljplan/4.1_samrad/affisch.pdf

Byggstart planeras till år 2016. Stationen beräknas stå klart 2018.

Norra Centrum 

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

”I Fisksätra centrum ska byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som idag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert och lätt att hitta. De nya byggnaderna kommer att länka samman olika delar av Fisksätra.” källa http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/FISKSATRA/NORR/Sidor/default.aspx

Bygget kommer ske samtidigt som Fisksätrastation (2016-2018)

Lännbohöjden

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

”Kommunen planerar ett nytt bostadsområde på Lännbohjöden i Fisksätra tillsammans med BoKlok Housing AB. Planen är sex nya flerbostadshus i fyra våningar. Den befintliga parkmarken och gångvägen till centrum och dalgången ska behållas för allmänheten.” källa http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/FISKSATRA/LANNBOHOJDEN/Sidor/default.aspx

Lännbohöjden kommer erbjuda 2:or, 3:or och 4:or och stå klart årsskiftet 2016/2017.
Ni kan läsa mer på http://www.boklok.se/lannbohojden/

TEXT PMP