Med början iFisksätra

Fisksätra Folkets Hus bjuder in dig till att vara med på uppstarten av
”Med början i Fisksätra” som är en del av Kulturrådets ”Kreativa platser”

”Med början i Fisksätra” syftar till att vi tillsammans kan göra Fisksätra till en ännu mer Attraktiv, kreativ och levande plats att bo och verka i.

Fredagen den 17/2 klockan 15.00-ca16.30Med början i fiskis

Intervju med Morgan Carlsson, verksamhetschef.

Kan du berätta lite hur tanken till det här projektet började.

– Vi ville utveckla ett kulturellt och kreativt samarbete mellan kulturliv och civilsamhälle lokalt i Fisksätra och ambitionen är att vi även ska kunna sprida dessa samarbeten. Vi ville gör detta med hjälp av olika aktiviteter i form av workshopar och kurser, projekt. Ett utvecklingsarbete som leder tull föreställningar, musik, utställningar och presentationer i Fisksätra.

Vem kommer att leda projektet?

– Fisksätra Folkets Hus står som huvudägare men tanken är att de är boende i Fisksätra som är med och leder detta tillsammans med de samarbetspartners vi har. Målsättningen är att detta skall vara ett startskott och leda till mängder av nya kulturprojekt.

Vad finns det för möjligheter för folk som bor i Fisksätra att vara delaktiga?

– Det är en förutsättning. Utan lokal delaktighet blir det ingen relevans eller effekt. Effekten är att alla ska känna att de kan komma till tals bli lyssnade på och att kunna få utrymme att dela med sig.

 Vad har du för tankar och intryck av Fisksätra så här långt? 

– Jag har jobbat på Fisksätra Folkets Hus i 6 månader nu. Jag fick från första dagen en känsla av att detta är en unik plats. Det är ett stort engagemang i en massa olika former. Jag saknar kanske en kulturscen. En given plats för teater konserter och liknande större evenemang. Vi på Folkets Hus har på lördagar och söndagar möjlighet att erbjuda vår stora lokal till liknande evenemang men den lokalen är inte riktigt anpassad till det. Dessutom önskar jag att det kom fler till vår öppnascen på onsdagar. Jag vill se och höra musik poesi kanske vågar någon köra lite Stå upp eller göra en foto utställning? Vi vill på alla sätt uppmuntra den kreativitet och konstnärlighet som gror i Fisksätra

Det känns som du är väldigt starkt rotad i kulturlivet i Stockholm. Det känns spännande med allt som är på gång! Vad är visionen för Fisksätra? 

– Om jag koncentrerar mig på Folkets Hus så vill jag samarbeta med fler föreningar. Jag skulle också gärna träffa enskilda personer som vill göra projekt. Se hur vi kan samarbeta, kanske inom ramen för ”Med början i Fisksätra”.

Vart kan detta leda? 

– Ett utvecklat kontinuerligt samarbete mellan de olika lokala kreativa krafter och föreningar i Fisksätra. Att det bildas flera kreativa grupper, att Folkets Hus utvecklas till att bli ett fullödigt kulturhus med teaterscen, studios, digitala verkstäder etc. Att säkerställa en stadig finansiering för denna verksamhet.

 

Tillslut. Berätta kort eller långt om dig själv.

– Jag heter Morgan Carlsson

– Jag tycker kanske inte jag är så intressant men jag är väldigt intresserad av andra. Jag tycker att det är otroligt spännande att jobba i ett hus där det rör sig så mycket olika människor som gör så olika saker. Jag tror genuin på att mångfald berikar. Min önskan är att vi tar oss tid att lära känna varandra.

Av egen erfarenhet vet jag hur viktig kultur är och att man med hjälp av den kan lära känna sig själv och utforska gränser.

 

Man får chansen att testa ”Symphony of a Missing Room” ett verk av Lundahl och Seitl
(För att veta mer om detta kan ni gå in på-
http://www.lundahl-seitl.com/work/symphony-of-a-missing-room)

Lördagen och söndagen den 18/2-19/2 15.00 spelar dessutom Arabiska teatern
”Den lille Prinsen” hos oss. Föreställningen är textad på svenska och gratis. Kom i tid för det kan bli fullt.

De samarbetspartners som kommer vara på plats är- Fisksätra IF, Lokal och Global förening Fisksätra, ”Futebol da Forca, Arabiska teatern, Interferens, Anrikningsverket, Fisksätra Folkets Hus och DU.

// JH

Bookmark the permalink.

Comments are closed.