Svenska med baby

Nu är det kickoff för svenska med baby på Fisksätra Folkets Hus.

Svenska med baby skapar möten mellan nya och etablerade svenskar

som är föräldralediga för ett öppnare Sverige.

Tid: Torsdag den 2 februari 2017, klockan 10.30-12.00 Fisksätra Folkets Hus.

https://www.facebook.com/svenskamedbaby/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Bookmark the permalink.

Comments are closed.