Nackas byggplaner

Fisksätra.se är en opolitisk sida men vi vill ändå informera om ett öppet möte om Nackas byggplaner nu på torsdag!

Oavsett vad man känner och tycker är det alltid bra med information om vad som händer i ens egna kommun.

nacka-tanker-till

Bookmark the permalink.

Comments are closed.