Språk- och kompetensbank

Gästblogg av Ida Ridder
Ämne: språk- och kompetensbank

Mitt namn är Ida Ridder och jag började precis en praktiktjänst hos Nannette Büsgen på Volontär i Nacka. Volontär i Nacka är en samlingsplats för volontärverksamhet. Vi fångar in volontärer som vill arbeta ideellt och organisationer som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av volontärer. Volontär i Nacka fungerar även som en ”länk” mellan olika samhällsaktörer – offentlig, ideell och privat.

Jag önskar att nå de volontärer som vill jobba med integrering av nyanlända. Volontär i Nacka vill nämligen starta en språk- och kompetensbank med hjälp av er och jag kommer att stå som ansvarig för detta projekt.

Nyckeln in i samhället är språkkunskaper men det är inte alltid helt enkelt för en nyanländ att kunna läsa eller förstå allt vi försöker förmedla på svenska. Då kan det vara till stor hjälp att kunna ge stöd med hjälp av volontärer som behärskar både det svenska språket och/eller de nyanländas hemspråk. Tanken med denna bank är att samla alla volontärers språkkunskaper och kompetenser under ett tak för att sedan kunna nå ut till dessa när behovet uppstår.

Just nu är detta projekt under uppbyggnad och tanken är att först och främst samla in de goda krafterna som vill delta i detta projekt. Därefter kommer projektet att få sin form baserat på hur många som vill delta. Det kan bland annat innebära att du som volontär finns tillgänglig när olika ideella organisationer behöver stöd, och om många visar intresse finns även möjligheten (och förhoppningen) att kunna öppna upp en servicepunkt en gång i veckan på biblioteken i Nacka. På denna servicepunkt kan ni finnas tillgängliga att hjälpa de nyanlända med allt ifrån samhällsinformation, till att förstå papper från myndigheter eller guida till rätt instans när personen behöver professionell hjälp. Tanken är alltså att detta ska vara en plats för dem att komma och få hjälp med alla de saker som för oss kan framstå som självklara och enkla, men försvåras då vederbörande kommer från andra kulturer eller talar ett annat modersmål.

Mer information om detta projekt kommer att komma när jag vet hur intresset ser ut hos er volontärer.

Så om du är intresserad av att jobba med integrering av nyanlända i Nacka Kommun så får du jättegärna skicka ett mail till ida.ridder@nacka.se där du skriver en kort presentation av vem du är och vad du kan tänka dig att göra.

Berätta gärna om du har några specifika kompetenser som kan vara av relevans för detta projekt (t.ex. juridik, hälsa) eller om du har språkkunskaper. Det enda kravet vi ställer på er som anmäler er är att ni behärskar det svenska språket i både tal och skrift, med detta kan vi komma väldigt långt. Så var inte rädda att delta!

Genom att skicka ett mail binder ni absolut inte upp er på någonting, utan ni visar enbart ett intresse. Därefter kommer jag forma en ordentlig projektbeskrivning och återkomma till er.

Med vänliga hälsningar,
Ida Ridder
Praktikant

Nacka kommun, Volontär i Nacka
ida.ridder@nacka.se
+46 (0)73-569 32 46
www.volontar.nacka.se
Facebook Volontär i Nacka
Twitter, Instagram/VolontariNacka

Fisksätra en del av Saltsjöbaden

Bookmark the permalink.

Comments are closed.