Gästblogg – åtta ungdomar från Nacka

Hej!

I sommar kommer vi, åtta ungdomar från Nacka, sommarjobba med att arrangera en utomhusbio i Fisksätra. Idén om en utomhusbio kom till 2014 när en grupp ungdomar jobbade med projektet Ungt Inflytande, ett samarbete mellan Nacka kommun och Fisksätra museum. Projektet handlade om att ta fram idéer för hur Fisksätra skulle kunna utvecklas. En av alla dessa idéer var att visa utomhusbio i Fisksätra.

Sommaren 2014 hände dock inget mer än idéskapande. Hösten samma år tog några tjejer i Fisksätra upp projektet igen, med hopp om att förverkliga det. Fisksätra museum erbjöd tjejerna stöd i form av handledning. Målet var bland annat att motbevisa fördomar om Fisksätra och arrangera ett nytt och roligt evenemang här. Det främsta målet var att skapa en gemenskap bland Fisksätras ungdomar genom att visa att det finns roliga saker att göra i just deras hemort!

Under 2015 fortsatte två av tjejerna tillsammans med Fisksätra museum arbetet med att utveckla idén, de skrev en projektplan, hade planeringsmöten och hade kontakt med eventuella samarbetsparter. Utomhusbion var tänkt att hållas under sommaren men finansiering saknades. Tjejerna insåg också att de behövde vara fler!

De fick idén att ansöka hos Nacka kommun om att arrangera utomhusbion som ett sommarjobb på Fisksätra museum. Det var för sent att ansöka om det för sommaren 2015. Tjejerna jobbade vidare och våren 2016 stod de tillsammans med Fisksätra museum på Nacka kommuns sommarjobbmässa för att hitta sina framtida medarbetare!

Resten är historia. Vi är nu åtta ungdomar som jobbar med förberedelserna inför utomhusbion! Under den första veckan har vi fokuserat på marknadsföring, bland annat på sociala medier. En stor del av vårt arbete har handlat om att skapa affischer, informationsblad och flyers. Vi har också haft möten med samarbetsparter och ringt många telefonsamtal till olika företag, organisationer och funktionärer.

Vi jobbar tillsammans mot samma mål med hopp om ett lyckat och roligt event!

Visningen blir fredag den 12 augusti, filmen börjar när solen har gått ner –

var på plats klockan 20:30!
Plats: Braxenparken i Fisksätra
Varmt välkommen!

Projekt i Fisksätra

Vill du hjälpa till som volontär under visningskvällen?
Hör av dig till oss på: Tel: 076-422 41 31

E-post: nesrin.riahi@hotmail.com

utomhus bio i Fisksätra

Bookmark the permalink.

Comments are closed.