Urban ö bland skog och hav

Rubriken ovan bör ses som en ganska bildlig beskrivning av Fisksätra, för alla som bor här har väl uppmärksammat den fantastiska natur som vi har runtomkring oss? Från de bergiga skogslängarna i riktning Stockholm, till Lännerstasundet i norr med dess båt- och badmöjligheter, till Erstaviksskogens massiva area i söder. Det finns många olika sätt att njuta av friluftslivet kring Fiskis, några av dessa detaljeras nedan.

Fisksätra holme med omgivande vatten

Fisksätra holme har alltjämt använts för rekreation som bad och grillning. Många skol- och förskoleklasser drar dit under de varmare dagarna med möjlighet att njuta av naturens många olika fördelar utan att behöva åka iväg. Den mest använda (och enda officiella) badplatsen har dock periodvis drabbats av låga miljöhalter i vattnet, men för närvarande finns inga anmärkningar.

IMG_5780

Skogarna i väst, öst, syd, norr…?

Innan dagens bostadsområde bebyggdes bestod Fisksätra av vida ängar och kullar. Just denna del av Erstavik var inte särskilt skogsbelagt då Fiskis i hundratals år har använts som levnadsplats för människor. Vad som däremot har bestått är skogarna längs alla våra breddgrader. Erstaviksskogen förvaltas under lite speciella förhållanden, men i stort sett hela marken är öppen för allmänheten, och allemansrätten gäller. Stora delar av området ligger orört med levande vildmark, och stigar är upptrampade överallt. I anslutning till Erstavik finns flera naturreservat, såsom Tattby och Nackareservatet. Genom dessa skogar finns olika typer av vandringsleder som är uppmärkta med lokaliseringsskyltar och färgkoder så att man inte tappar bort sig och kan avgöra svårighetsgraden av att gå på dem.

Förutom naturen söder om oss har vi faktiskt obebyggd mark till väst och norr. Skogsremsan mot centrala Nacka skärs i söder av motorvägen, i norr av Saltsjöbanan. Däremellan kan det dock vara kul att navigera sig längs terrängen, kanske på hösten när många inte tänker på att det kan finnas svampa att plocka? Skgsö naturreservat finns nära oss (närmare bestämt något åt nordost), men återigen agerar Saltsjöbanan barriär, och det finns inget bekvämt sätt att ta sig dit raka vägen från Fisksätra. Det finns dock planer på att förbättra anslutningen till reservatet, till exempel genom ens strandpromenad.

Fisksätra

Kommunen har en bra portal för information om fritid och natur på deras websida [<-länk till http://www.nacka.se/uppleva–gora/idrott-fritid-och-friluftsliv/natur-och-friluftsliv/]. Det finns även en app som du kan ladda ner, där hittar man en detaljerad karta med samtliga motionsspår och övrig intressant information!

TEXT Lamin

Bookmark the permalink.

Comments are closed.