Nacka kommun och Jobblotsen bjuder in till öppet hus

Nacka kommun och Jobblotsen bjuder in till öppet hus den 14 juni klockan 18.30- 20.00 i Folkets hus i Fisksätra om den planerade boendeverksamheten på Fidravägen 1.
Fisksätra container HVBhem
De vill berätta om boendeverksamheten, hur kommunen arbetar med mottagandet av ensamkommande ungdomar och bjuda in till samtal om hur vi tillsammans kan skapa ett bra mottagande för ungdomarna.

Den planerade boendeverksamheten i Fisksätra, på Fidravägen 1, kommer att öppnas i augusti och drivas av Jobblotsen AB på uppdrag av Nacka kommun.

Boendeverksamheten, Första Bostaden, är en målgruppsanpassad verksamhet som vänder sig till människor som av ekonomiska och sociala skäl har svårt att få en egen lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. På Fidravägen kommer det att flytta in 22 ensamkommande ungdomar som har kommit till Sverige på flykt från andra länder.

De flesta ungdomarna bor i Nacka idag, kan lite svenska och går i skolan.
Kommunens uppdrag är att hjälpa dem till en fungerande vardag så snabbt som möjligt. Vi samspelar med bland andra skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt föreningslivet.

Kommunen har nu även hittat en lokal på Båthöjden som kommer göras om till singelbostäder för vuxna. En singelbostad är en bostad där man delar sällskapsytor, kök, toalett och dusch. Boendet på Båthöjden kommer stå klart för inflytt i sommar för ett antal nyanlända vuxna. Denna singelbostad drivs ej av Jobblotsen utan av kommunen själva.

Om du har frågor, vänligen kontakta Joumana Bagdi på Nacka kommun, e-post joumana.bagdi@nacka.se, telefon 08-718 9902 eller Niklas Edström på Jobblotsen, e-post niklas.edstrom@jobblotsen.se, telefon 070 551 40 51.

Läs gärna mer om Nackas mottagande för nyanlända och ensamkommande barn på www .nacka.se/integration.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.