Bussar ersätter Saltsjöbanan

Idag, lördag 11 juni, och tio veckor framåt ersätter bussar tågtrafiken på Saltsjöbanan.

På Stockholms läns lanstings sida sll.se kan man läsa följande
”Arbeten ska göras längs hela sträckan och på flera stationer i sommar: Henriksdal ska göras om till ny tillfällig ändhållplats. Igelboda och Erstaviksbadet ska få ökad tillgänglighet på plattformarna. SL ska även sätta upp bullerskydd och ge Saltsjöbanan en ny kontaktledning, som förbättrar driften av tågtrafiken.

Dessutom ska man påbörja arbetet med att bygga en gemensam plattform för Saltsjöbanan och Tvärbanan i Sickla.

Henriksdal ny ändhållplats
Tågen får en ny ändhållplats i Henriksdal när de börjar rulla igen den 22 augusti.

Under lång tid då Slussen byggs om kommer det inte att gå några tåg till och från Slussen, utan bussar ersätter tågtrafiken mellan Henriksdal och Slussen.

I sommar stängs delar av området till bussterminalens entré av i Slussen, för att ge plats åt byggentreprenören som bygger nya Slussen. Arbetena påbörjas vid norra entrén mellan bussterminalen och tunnelbanan.

Följ skyltarna
Det kommer att vara trångt för resenärer som ska till och från bussterminalen och tunnelbanan under ett och ett halvt år framåt, särskilt under högtrafik. Det är viktigt att vara ute i god tid och följa skyltningen på plats.

För den som har möjlighet att resa via en annan knutpunkt och undvika att passera Slussen under högtrafik, kan det göra att man kommer snabbare fram.

Under 2018 ska bussarna enligt plan flyttas från nuvarande terminal till en tillfällig terminal på Stadsgårdskajen. Där finns mer plats och det blir lättare att ta sig fram.”

TREVLIGT HELG

Buss istället för tåg Fisksätra

Bookmark the permalink.

Comments are closed.