Fritidsnämndens öppna sammanträde

Om man följer Nacka kommun på tex facebook kan se att det händer en hel del i Stadshuset som berör oss i Fisksätra.

Den 31 maj har tex fritidsnämnden öppet sammanträde i Nacka stadshus kl. 18. Där får man se hur demokratin fungerar i praktiken och se hur ärenden om Nackas fritid tas upp och avgörs och delta i den allmänna frågestunden

Politikerna i fritidsnämnden är de som tar besluten om mål, finansiering, uppföljning eller investeringar inom fritidsområdet (idrotts- och fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar, lekplatser, stöd till föreningslivet).

Mellan 18.00-18,30 är det dessutom frågestund för allmänheten.
På dagordninge står bland annat belut om

  • att tillfällig ersättningsbassäng ska byggas i anslutning till Saltsjöbadens ishall och Saltsjöbadens samskola, för den tiden från det att det nuvarande Näckenbadet stängs tills att den nya simhallen i Saltsjöbaden öppnar.
  • Ansökan om projketbidrag för Fisksätra BBK

Vill du se vad som ska tas upp klicka här
Tennis i Fiskis

Bookmark the permalink.

Comments are closed.