Villa Kaprifol

Montessoriförskolan ”Villa kaprifol” ska flytta ut ur huset med samma namn.

Villa Caprifol är en montessoriförskola som tar emot barn mellan 1 och 6 år. Den väl inarbetade verksamheten bedrivs som föräldrakooperativ och har fram till nu legat i den stora villan nedanför Fisksätra station men efter sommaren blir det nya lokaler.

Villa Kaprifol Fisksätra

Villa Kaprifol

Huset Villa Kaprifol är från 1930-talet är den enda bevarade byggnaden i området.

Innan höghus och radhus börjades bygga på 70-talet var Fisksätra ett större familjejordbruk mellan Lännerstaviken och Erstaviksreservatet i Nacka som kallades för Fisksätra Gård.

Det var ett arrendehemman och lydde under Erstavisks fideikommiss och omnämns första gången 1562 i en frälse- och rusttjänstelängd. Under senare delen av 1880-talet byggdes några större sommarvillor i området bl.a. på Fisksätra holme.

1946 köpte Nacka Stad Fisksätra av Erstaviks fideikommiss, för att i framtiden bebygga området och då revs den äldre bebyggelsen förutom just huset Villa Kaprifol.

Vad som nu ska hända med byggnaden kan kommunen inte säga.

 

TEXT PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.