Brandmannen Danile ”Om olyckan är framme”

Nu är brandmannen Danile äntligen tillbaka med fler tips!
För er som missade hans första inlägg klicka här.

Om olyckan är framme
Min förhoppning är att ni aldrig ska behöva råka ut för en brand men skulle det ske är det bra att ha en idé om vad och hur ni ska göra, så lyft den frågan någon gång kring middagsbordet. Nedan finns det två bra filmer som förklarar på ett bra hur man bör agera både om man bor i lägenhet eller hus. Det finns både på svenska och engelska med eller utan undertexter.

Det brinner i ditt hus – hur gör du?

[Bädda in filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=V8dNZPEVGrA ]

Det brinner i din lägenhet – hur gör du?

[Bädda in filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=1k8OCxqsceM ]

Viktigt att komma ihåg är att:

  • Rädda dig själv och dom som befinner sig i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112, bättre en gång för mycket än för litet.
  • Släck branden om du kan det utan risk för dig själv.

I vilken ordning man gör det är inte viktigast, låt situationen avgöra vad som är mest lämpligt. Kan du eller någon annan möta upp oss om vi blir larmade till platsen är det mycket värdefullt och uppskattat.

Efter en brand
Har du fått i dig rök och känner obehag är det viktigt att du uppsöker vård omedelbart. Det är även viktigt att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och göra en skadeanmälan så du kan få vidare hjälp. Räddningstjänsten kan vara till begränsad hjälp efter en brand för att utföra vissa arbeten genom att t.ex. göra miljön torr och rökfri, rädda och skydda eventuella värdesaker samt utföra tillfälliga täckningar av fönster eller dylikt för att skydda mot vidare skador. Detta kallas restvärdesräddning men för att vi ska utföra detta arbete hänger det även på att du är försäkrad.
Så återigen, se till att ha en hemförsäkring.

Testa dina kunskaper på vår webbaserade brandsäkerhetsutbildning:
http://www.sbff.se/hem–fritid/brandsakerhet-i-hemmet/webbutbildning-brandsakerhet/

Vill du veta mer om att förebygga bränder och andra olyckor i hemmet?Läs mer på vår hemsida, http://www.sbff.se eller http://www.dinsakerhet.se

TEXT Daniel

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.