Byggen i Fisksätra

Som jag skrivit tidigare finns det stora planer för Fisksätra…

Just nu är arbetet i full gång vid Östervik station. Hela Saltsjöbanan är i stort behov av upprustning. Delar av anläggningens tekniska system är nära eller har passerat den tekniska eller ekonomiska livslängden, enligt Stockholms läns landsting. Därför byggs nu ett hus à 30kvm vid Österviks station för att kunna strömförsörja tågen.

De planerar även en upprustning för att i framtiden möjliggöra för 12-minuterstrafik till alla stationer och om deras nuvarande plan går i lås ska detta vara möjligt 2021. I samband med att det 2021 ska bli möjligt för 12 minuterstrafik ska Fisksätra station byggas om, läs mer här.

Men det är inte bara Fisksätra station som det finns planer för utan även för marinan och norra centrum. Ni kan läsa mer i blogginlägget ”Det händer saker i Fiskis”.

Som många av er kanske sett så byggs just nu Nacka stad. Nacka stad är benämningen på det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. Nacka stad ska vara en nära och nyskapande del av Stockholm. Men inte bara Sicklaön utan även Fisksätra har kommunen planer för.

Nacka kommun är en del av en storstadsregion som växer kraftigt och 2013 togs ett program fram för att se hur Fisksätra både kan dra nytta av och bidra till Nackas utveckling. Detaljplaneprogrammet för Fisksätra är på 65 sidor och tar upp allt från cykelväg runt Fisksätra, till Saltsjöbaden samt till resterande Nacka inemot stan till var man kan bygga nya bostadshus och öka Fisksätras kulturutbud.

Tanken är att man ska bygga ca 450 nya bostäder till 2020 enligt programmet och skapa ca 50 nya arbetsplatser under samma tid. Innan år 2030 räknar Nacka kommun med att man borde kunna bygga ytterligare 300 bostäder och skapa ytterligare 100 nya arbetstillfällen i Fisksätra.

Nacka kommun skriver följande i detaljprogrammet:
”Det geografiska läget i kombination med vad dagens och framtida Fisksätra har att erbjuda bör göra stadsdelen till en intressant plats för de som bor där men också för ett växande antal besökare”.

Detaljplan för Fisksätra, lånad bild av Nacka Kommun

Detaljplan för Fisksätra, lånad bild av Nacka Kommun

Som ni ser ovan har kommunen tänkt att bebygga stora delar av Fisksätra (allt färgat). Stena fastigheter, som äger allt blått på kartan, kommer bygga fler hyresrätter och har nu haft två workshops med nuvarande hyresgäster för att få in åsikter och förslag på byggnationen.

Stena vill poängtera att livet mellan husen är lika viktiga som själva husen och att det finns mycket som man måste ta hänsyn till när man startar ett stort byggprojekt. Det är mycket som ska lösas vad gäller de tekniska frågorna såsom buller, vart dagvattenledningarna är dragna osv. Hur det estetiska uttrycket kommer bli vet man inte men en sak som både Stena och Nacka kommun vill är att bygga högt för att kunna erbjuda så många lägenheter som möjligt men hur högt är inte bestämt. Grundidén med Fisksätra, ”det går att gå” (d.v.s. utan att korsa bilvägar) kommer inte att uppfyllas där de nya husen planeras då det nya området måste kunna släppa igenom bilar till de befintliga garagen.

De bruna områdena på kartan är områden som Nacka Kommun har pekat ut som bra platser att bygga nya bostäder på och de gröna områdena är områden kommunen utreder för sport och fritid/reflektion.

Många har varit oroliga över byggnationen av Fisksätra Marina (Saltsjö Pir) och Nacka Kommun har satt holmen som en del av de kallar för reflektionsområde. Man har tittat på om det skulle gå att flytta badplatsen om det skulle bli så att vattnet blir dåligt p.g.a. all båttrafik vid marinan. Tre lokaliseringar för ett nytt bad har utretts.  Nacka kommun kommer ha ökad provtagning vid badet. Hela sommaren 2015 var vattnet helt OK att bada i med undantag för en vecka då en båt vid Fisksätra Båtklubb läckt ut diesel.

Ja som ni ser så är det HUR MYCKET som helst som händer och detta är bara en bråkdel av allt. Nedan finns länkar där ni kan läsa mer och om ni har frågor, vill engagera er så kan jag tipsa om Nätverket för Fisksätras Framtid som är väl pålästa i alla ärenden.

Bygget på Österviksstation, läs här
Saltsjöbanan överlag, läs det här.
Vill ni läsa hela detaljplaneprogrammet kan ni göra det här.

TEXT PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.