En summering av Fritidsnämndens öppna sammanträde

Idag 16/6-2015 kl 18 var det öppet för allmänheten att ställa frågor till politikerna i Fritidsnämnden och första frågan rörde en simhall i Fisksätra.

Två mycket engagerade Fisksätrabor var där för att berätta om fördelarna med att ha simhallen i Fisksätra istället för i Saltsjöbaden och det kändes som många lyssnade till deras argument, ett längre blogginlägg ang simhallen kommer inom kort.

Andra frågor som togs upp betonade en oro för det växande Nacka och den redan nuvarande bristen på idrottshallar för våra barn och ungdomar. Vart ska hallarna, fotbollsplanerna och ridhus ta vägen när allt fler hus byggs och man räknar med en kraftig tillväxt i hela Nacka?

Pascal Fall sa ”Man måste bygga ett samhälle istället för stad” och det var inte bara han som uttryckte en oro för tillväxten av Nacka och den ökade bristen på idrottsanläggningar. Andrea Amigo efterlyste studiebesök för att lättare förstå/se hur/var man kunde anlägga hallar, fotbollsplaner mm, så ni där ute bjud in politikerna. Låt dem se hur vi har det, vad vi saknar, vad vi vill, gå på de öppna mötena och engagera er för Nacka.

Ett tips för er som vill förändra är att omgående engagera er i Nacka kommuns Fritidsstrategi

Text ur dokumentet ”Fritidsstrategi”

”Fritidsstrategin ska ses som ett strategidokument av översiktlig karaktär som avses att uppdateras kontinuerligt. Efter att strategin är beslutad kommer en handlingsplan att tas fram som mer tydligt pekar ut en inriktning av utvecklingsarbetet inom fritidsområdet. En sådan handlingsplan kan tydliggöra kommunens prioriteringar och dess satsningar. Handlingsplanen tas fram under senare delen av 2015 eller i början av 2016. Handlingsplanen ska tydliggöra vad kommunen vill göra för satsningar och på vilket sätt som de utpekade strategiska inriktningarna ska följas upp.”

Läs mer på http://infobank.nacka.se/Handlingar/Fritidsnamnden/2015/2015-06-16/07a_fritidsstrategi_tjskr.pdf

TEXT PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.